Geweld tegen politie : VSOA Politie zal in september een Nationale stakingsaanzegging indienen !

betoging

PERSMEDEDELING – 05 augustus 2012

Opnieuw collega’s verwond ! Daders opnieuw op vrije voeten !

Gelet op de vele reacties van verontwaardigde collega’s, en de specifieke vraag om actie van de vakbond, zal het VSOA Politie in september een Nationale stakingsaanzegging indienen !

Zo’n 8 maand geleden hebben wij ons globaal plan, dewelke moet voorzien in een betere opvang / bijstand van het slachtoffer en effectieve bestraffing van de dader, ingediend bij de Minister van Binnenlandse zaken.

Wij hebben begrepen dat de Minister van Binnenlandse zaken daar echt werk wil van maken, en heeft dit dan ook ingeschreven in haar beleidsnota.

Wij vragen dat er spoed achter dit globaal plan zou gezet worden, maar vooral dat alle betrokken partijen – Binnenlandse zaken, justitie, College van Procureurs Generaal, Vaste commissie van de lokale politie,  iemand afvaardigen met mandaat om te beslissen.  Het kan niet de bedoeling zijn dat men een hondje met een hoed naar een werkgroep stuurt, om daarna er een praatbarak van te maken, en op die manier niet tot een resultaat te komen.

Wij krijgen ongelooflijk veel reacties binnen van personeelsleden die het werkelijk beu zijn.  Tegenwoordig gaat er geen dag voorbij of er wordt ergens een politieman in elkaar geklopt, opzettelijk omvergereden, neergeschoten, enz … Wat het nog erger maakt … de collega’s voelen zich niet meer gesteund door justitie…

De mensen op het terrein verwachten van hun vakorganisatie een sterk signaal, hetgeen we ook zullen geven !

Het VSOA Politie zal een nationale stakingsaanzegging indienen vanaf september, met de uitdrukkelijke eis dat men alle bevoegde overheden aan tafel zet om het globaal plan tegen het geweld tegen politieambtenaren uit te werken en vooral uit te voeren !

We hebben de drie andere representatieve vakbonden gevraagd ons te vervoegen en een stakingsaanzegging in Gemeenschappelijk Front in te dienen : de antwoorden zijn bemoedigend (één organisatie moet nog antwoorden)

Nu heeft men nog de kans om er iets aan te doen.  Blijft men nog lang talmen, dan moet men niet verwonderd zijn dat dergelijke jongerenbendes ook kleinere steden en gemeenten zullen terroriseren.  Aan de politie zal het in ieder geval niet liggen… wij waarschuwen er al meer dan 10 jaar voor !

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter

Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..