Geweld tegen politie : Zaterdagnacht in Charleroi : Vijf politiemensen gewond – zes daders vrijgelaten !

politie

Zaventem, 16 juni 2013

Geweld tegen politie : Zaterdagnacht in Charleroi : Vijf politiemensen gewond – zes daders vrijgelaten !

Wij hebben kennis genomen van de feiten die zich afspeelden in Charleroi naar aanleiding van een vrijgezellenavond :

Het “feestelijk gebeuren” draaide dus uit in een regelrecht gevecht met als resultaat :

• Vijf gewonde collega’s met werkonbekwaamheid als gevolg;
• Vijf daders die simpelweg werden vrijgelaten door de magistraat met dienst !

Dit voorbeeld toont nog maar eens aan dat bepaalde leden van de magistratuur en de rechterlijke macht in haar geheel, nog steeds niet begrepen hebben dat er geen excuses meer zijn en er streng en duidelijk moet gereageerd worden ten opzichte van daders van geweld tegen Politie.

Zo’n acht maand geleden hebben de twee voogdijministers (Binnenlandse zaken en Justitie) ons de garantie gegeven om de strijd aan te binden tegen het geweld ten opzichte van politiemensen.  Wat moeten wij echter vaststellen ? Dat enerzijds de Minister van Binnenlandse de indruk geeft haar intenties te willen realiseren, dat anderzijds de Minister van Justitie blijkbaar niet de noodzakelijke urgentie van de situatie heeft begrepen : geen positief signaal en geen publiekelijke positie inname.

Ook de magistratuur is doof voor de dagelijkse realiteit van het politieleven, want ze hebben zelfs de werkgroep “Justitie en sancties”, ingericht door de Minister van Binnenlandse zaken, verlaten.  Zij zijn wel degelijk bereid om te praten over het geweld tegen de politie …. maar blijkbaar enkel onder hen (zonder de Politie), in hun eigen comfortabele middens.

De beslissing van de zes verdachten (die door de collega’s werden gearresteerd) vrij te laten, is op basis van de informatie waarover wij beschikken, is het meest slechte signaal dat een magistraat kan sturen naar de bevolking EN naar de Politiemensen die ten dienste staan – en de fysieke integriteit beschermt van  deze bevolking.

Het is een rampzalig signaal naar de Politiemensen en voor de democratie.   Gelet op het feit dat men steeds een belangrijke speler (de Politie) verzwakt, verzwakt men de veiligheid van de burgers

Wij eisen een duidelijk standpunt van de Minister van Justitie mbt deze door ons aangeklaagde beslissing, en een duidelijk standpunt mbt de toekomst.
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..