Geweld tegen politiemensen – 5000 medewerkers bevraagd over werkgerelateerd geweld

post_img_3

Zaventem, 22 april 2013

Geweld tegen politiemensen – 5000 medewerkers bevraagd over werkgerelateerd geweld
Verwijzende naar ons globaal plan tegen geweld op politieambtenaren, werd door de Minister van Binnenlandse Zaken een bevraging goedgekeurd welke zou gebruikt worden om een fenomeenanalyse uit te voeren.

Wij verzoeken iedereen uitdrukkelijk, en in ieders belang, om aan deze bevraging mee te werken.
Meer info : Infonieuws 2181

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..