Geweld tegen politie
Overleg met de minister van Justitie

24.11.2022

Deze namiddag stond er een overleg gepland tussen de minister van Justitie, de procureurs-generaal, de voorzitter van de Procureurs des Konings, Binnenlandse Zaken, de commissaris-generaal en de directeurs-generaal van de federale politie.

De aanleiding van dit overleg was het uitermate zware geweld op 2 collega’s van de politiezone BruNo in Schaarbeek op 10 november 2022 waarbij onze collega Thomas Monjoie overleed.

De minister van Justitie stelt:

  • dat de agressie toeneemt.
  • dat er samen met DRI en justitie een oplossing gezocht wordt dat de cijfers m.b.t. geweld tegen politie op elkaar worden afgestemd in een databank, die in het voorjaar 2023 functioneel moet zijn.
  • dat hij de strafverzwaring voor geweld tegen de politie sneller dan gepland zal voorleggen aan het parlement.
  • dat er bij elk parket een magistraat wordt aangesteld die het aanspreekpunt is voor de politie voor alle dossiers van criminele feiten tegen de politie.
  • dat weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg ook zwaarder wordt gestraft. Dat valt voortaan ook onder de nultolerantie en kan niet meer worden geseponeerd omwille van opportuniteitsredenen. (tijds- of personeelstekort)
  • dat de omzendbrief COL 10/2017 zal worden aangepast voor feiten van weerspannigheid.
  • dat de bepalingen m.b.t. fysiek geweld dat geleid heeft tot een arbeidsongeschiktheid van 4 maanden of minder, of in het andere geval geleid heeft tot arbeidsongeschiktheid van meer dan 4 maanden, opnieuw zal bekeken worden met o.a het oog op vrijheidsberoving en voorleiding.

Op basis van deze voorstellen en beloftes is het gemeenschappelijk vakbondsfront zeer voorzichtig. Wij wachten de wettelijke teksten af, waarbij er dan ook gehandeld zal moeten worden naar hetgeen werd beloofd en een concrete uitvoering ervan in de praktijk.

Aangezien het hier nog louter om een intentieverklaring gaat zal onze geplande manifestatie van maandag 28 november 2022 gewoon doorgaan.
Wij willen een duidelijk signaal geven aan deze Vivaldi-regering.

Wij vragen een aantrekkelijk statuut, een herwaardering van ons beroep met een adequate verloning, het respecteren van de afspraken die gemaakt werden in het kader van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering en meer respect t.a.v. de politie om in veiligere omstandigheden te kunnen werken.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..