Goed nieuws voor onze collega’s van het CALog personeel!

15.02.2021

Na het volgen van een gecertificeerde opleiding en het slagen in de testen heeft het CALog personeelslid recht op een competentieontwikkelingstoelage.

VSOA politie vraagt reeds jaren om deze toelage op te nemen in de berekening van het pensioen van deze personeelsleden. Temeer omdat op het bedrag van deze toelage een bepaald percentage wordt afgehouden voor de rustpensioenen.

Vandaag verscheen in het Staatsblad het Koninklijk Besluit van 2 februari 2021 betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten. De toelage zal dus in aanmerking genomen worden voor de berekening van het pensioen.

Bovendien wordt deze beslissing met terugwerkende kracht toegepast vanaf 1 januari 2007, de datum waarop de competentieontwikkelingstoelage werd toegekend, om de herziening toe te laten van de reeds toegekende pensioenen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..