15.02.2021

Goed nieuws voor onze collega’s van het CALog personeel!

Goed nieuws voor onze collega’s van het CALog personeel!

Na het volgen van een gecertificeerde opleiding en het slagen in de testen heeft het CALog personeelslid recht op een competentieontwikkelingstoelage.

VSOA politie vraagt reeds jaren om deze toelage op te nemen in de berekening van het pensioen van deze personeelsleden. Temeer omdat op het bedrag van deze toelage een bepaald percentage wordt afgehouden voor de rustpensioenen.

Vandaag verscheen in het Staatsblad het Koninklijk Besluit van 2 februari 2021 betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten. De toelage zal dus in aanmerking genomen worden voor de berekening van het pensioen.

Bovendien wordt deze beslissing met terugwerkende kracht toegepast vanaf 1 januari 2007, de datum waarop de competentieontwikkelingstoelage werd toegekend, om de herziening toe te laten van de reeds toegekende pensioenen.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle