Herstelwet Vesalius Bis

Wie zijn de betrokkenen en wat betekent dit concreet voor hen?
Op 10 december 2008 werd op het onderhandelingscomité de herstelwet Vesalius Bis besproken. Deze wetgeving was noodzakelijk vermits de overheid zich verplicht wist om een antwoord te geven op een Arrest van het Grondwettelijk Hof, waarbij gesteld werd dat de mogelijkheid tot het bekomen van de zogenaamde “oranje loper” (ombuigen van een aanstelling tot een benoeming voor de leden van de gewezen BOB) zich binnen de gerechtelijke zuil niet mocht beperken tot de gewezen BOB leden.

De overheid heeft samen met de vakorganisaties van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanstellingen van andere personeelsleden eveneens definitief te regelen. Immers Het zou unfair geweest zijn om andere aangestelden niet dezelfde mogelijkheden te bieden die toekomen aan de leden van de gerechtelijke zuil.

Wie wordt betrokken bij dit onderhandelingsresultaat en wat betekent dit concreet voor hen?
De gewezen leden van de BOB, zullen zoals gepland hun opleiding kunnen volgen en worden benoemd volgens het initieel voorziene schema. Dit is hen inmiddels gekend. Voor hen wijzigt er dus niets. Belangrijk om weten is dat de betrokkenen na de benoeming gedurende vijf jaren worden uitgesloten voor mobiliteit voor andere betrekking dan die in de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie.

De aangestelde personeelsleden van de gerechtelijke zuil – niet brevethouders BOB. Zij waren direct betrokken bij het Arrest waarvan sprake. Aan de betrokkenen wordt de mogelijkheid geboden om eveneens de oranje loper te kunnen gebruiken en te worden benoemd op 1 januari van de jaren 2013 en 2014. De tot middenkader aangestelde personeelsleden die tevens operationele misdrijfanalist zijn, zullen hierbij voorrang bekomen en benoemd worden in 2013.

Voor de personeelsleden die nog dienen aangesteld te worden in de graad van commissaris in het kader van de rode loper benoemingen en daarmee gepaard gaande het behoud van de proportionaliteit, is het belangrijk te weten dat zij kunnen benoemd worden na 7 jaar aanstelling en ten vroegste in 2015.

De personeelsleden welke aangesteld werden in toepassing van het principe van de “proportionele verdeling van de gezagsambten” ( dit geldt voornamelijk voor de lokale politiezones) zullen op 1/1/2009 worden benoemd in de graad waarin zij aangesteld werden, indien zij geen laatste evaluatie met de vermelding onvoldoende hebben.

De personeelsleden die aangesteld werden ingevolge toepassing van het overgangsartikel dat hen toeliet een ambt te postuleren voor commissaris en zulk ambt bekwamen, waarna een aanstelling volgende, zullen worden benoemd na zeven jaar te zijn aangesteld.

De laureaten 2D van de gewezen GPP die op 1/1/2009 nog niet benoemd zijn in de graad van commissaris, zullen op die datum worden benoemd. Hun benoeming heeft voor gevolg dat de proportionaliteit tussen gewezen GPP en gewezen leden van de vroegere Rijkswacht binnen de gerechtelijke zuil wordt aangepast, zodat het aantal “nog aan te stellen middenkaders” van de vroegere Rijkswacht binnen de gerechtelijke zuil wordt verhoogd met eenzelfde aantal personeelsleden.

Met deze ingrepen hoopt de overheid voor eens en altijd komaf te maken met de problematiek der aangestelden.

Ondanks het feit dat deze oplossingen voor bijkomende problemen kan zorgen, hetgeen trouwens aan de overheid gesignaleerd werd, waarbij sommigen waarschijnlijk op hun honger blijven zitten wat betreft een volledige gelijkwaardige behandeling, stemden de vakorganisaties allen in met deze voorstellen.

Onze leden die van mening zijn dat de voorgestelde oplossingen niet ver genoeg gingen worden gevraagd na verschijning van de betrokken Wet contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen onderzoeken of hun vraag legitiem is, dit met het oog op het opstarten van gebeurlijke procedures.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..