Hervorming Federale Politie : VSOA-Politie is gematigd positief

art2
Zaventem, 24 juli 2013

Het Kernkabinet heeft gisterenavond de grote principes vastgelegd met betrekking tot de nakende optimalisatie van de Federale Politie. Het aantal mandaten en management-ondersteunende functies zullen fors beperkt worden.  Ook wordt de nieuwe structuur afgestemd op de nieuwe toekomstige gerechtelijke structuur die voorziet in grote provinciale gerechtelijke arrondissementen.
Per gerechtelijk arrondissement blijft er een gerechtelijk directeur én een administratief directeur.  Het VSOA-Politie is hierover gematigd positief, in die zin dat wij eerder voorstander zijn om deze twee functies samen te smelten in één directeursfunctie.  Maar het is in ieder geval veel beter (en zal de nodige capaciteit kunnen vrijmaken) dan de oorspronkelijke tekst die werd voorgelegd aan de regering die meerdere mandaathouders en tussenstructuren voorzag.

Wij wensen er de nadruk op te leggen dat enkel de grote principes werden vastgelegd.  Tal van zaken dienen nog grondig uitgewerkt te worden,  én te worden onderhandeld met de representatieve vakorganisaties op het onderhandelingscomité.

Het VSOA-Politie zal enerzijds de nadruk leggen op capaciteit die naar de operationele eenheden moet gaan, en anderzijds op de sociale maatregelen voor de personeelsleden.

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..