Hervorming van de federale politie : ja, maar niet zonder sociale maatregelen !!!

art2

Zaventem, 14 september 2012

PERSMEDEDELING

Hervorming van de federale politie : ja, maar niet zonder sociale maatregelen !!!

VSOA-Politie begrijpt perfect dat er een hervorming van de Federale Politie in het algemeen noodzakelijk is.

Ook begrijpen wij dat dit geldt voor het federale gerechtelijke luik binnen de federale politie.

Wat men echter in dit verhaal niet mag vergeten zijn de sociale maatregelen. Wij zullen nooit akkoord gaan met eender welke hervorming zonder dat er sociale maatregelen aan gekoppeld zijn.

Wij vragen dus zo snel mogelijk de juiste informatie inzake de op handen zijnde hervormingen.

Daarnaast vragen wij dat er bij de hervorming zo snel mogelijk onderhandelingen zouden opgestart worden voor wat de sociale matregelen betreft.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter

Vincent Houssin – Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..