Het antwoord van de overheid op ons voorstel m.b.t. belastingvrijstelling voor overuren…

15.05.2020

Wij hebben ter gelegenheid van het onderhandelingscomité een debat gevraagd over het idee van belastingvrijstelling voor overuren tijdens de periode van Covid-19. (tot eind juni)

Uit dit debat blijkt dat:

  • Het noodzakelijke wetsvoorstel zojuist een negatief advies heeft gekregen van de Raad van State;
  • De elementen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor de beoogde belastingvrijstellingsregeling in onze sector moeilijk te vinden zijn. Omwille van de bereidheid om een reservecapaciteit op te bouwen (wat wettelijk was) door middel van telewerken of soortgelijke regelingen, is het aantal overuren de afgelopen twee maanden veel minder geweest dan in een andere periode;
  • De kern van het wettelijk kader voor personenbelasting zou moeten worden aangepakt om de nodige wetswijzigingen tot stand te brengen;
  • Er is geen echte bereidheid van de kant van de verschillende partners die deel uitmaken van de overheid (noch de politieke, noch de lokale of federale politie).

Wij blijven uiteraard niet bij de pakken zitten en hebben een breder, toekomstgericht debat gevraagd om een dispositief in plaats te stellen (waarvan de details uiteraard nog moeten worden besproken, maar wij staan open voor deze discussie) voor een structurele belastingvrijstelling van overuren.

De vertegenwoordiger van de minister heeft er nota van genomen en zich ertoe verbonden om terug te komen met dit onderwerp zodra de Covid-19 crisis achter de rug is. Dit zullen wij uiteraard opvolgen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..