Het begrotingsakkoord … is deze regering nog enigszins betrouwbaar te noemen?

11.10.2022

Via de media bereikt ons allerlei informatie over het begrotingsakkoord van de federale regering. Ondanks dat er in dit akkoord onderwerpen staan die de geïntegreerde politie aanbelangen hebben wij nog geen enkele tekst ontvangen om na te gaan welke impact dit voor de organisatie politie en voor de personeelsleden zal betekenen.

In januari van dit jaar tekenden wij samen met het NSPV en de minister van Binnenlandse Zaken een protocolakkoord over het kwantitatief gedeelte van de sectorale onderhandelingen. Dit akkoord werd getekend met goedkeuring van het kernkabinet (begrotingsconclaaf oktober 2021), namelijk een loonsverhoging voor het personeel van de geïntegreerde politie met als startdatum 1 januari 2023.

Wij vernemen nu dat de regering het gemaakte akkoord niet zal uitvoeren zoals het door de minister werd onderhandeld en getekend met een mandaat van haar collega’s in de regering. Dit dankzij de tussenkomst van enkele leden binnen de regering die het duidelijk op het statuut van de politie gemunt hebben. Deze houding van enkelingen was ons al enige tijd ter ore gekomen. In de media de politiediensten feliciteren en bewieroken, maar achter de schermen een heel andere bel laten klinken. Het akkoord zou niet alleen in de tijd (2023/2024/2025) worden gespreid, maar eveneens wordt de uitdoving van de NAVAP eraan gekoppeld. Ook dit betekent het niet respecteren van verworven rechten, alsook het niet respecteren van eerdere engagementen waarbij de harmonisering met andere sectoren vakkundig wordt vergeten en de regering opnieuw enkel en alleen de politie viseert.

Op basis van een duidelijk mandaat van onze leden hebben wij dit sectoraal akkoord getekend. Helaas stellen wij nu vast dat bepaalde “politici” totaal onbetrouwbaar zijn en schaamteloos woordbreuk plegen.

Wij zijn morgenvoormiddag uitgenodigd op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. Wij zullen dan hopelijk de volledige informatie krijgen om jullie verder op de hoogte te houden.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..