Het begrotingsakkoord: overleg met de minister van Binnenlandse Zaken

12.10.2022

Vandaag werden de representatieve vakorganisaties uitgenodigd op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van het begrotingsakkoord van de federale regering van gisteren 11 oktober 2022.

De onderhandelingen over het kwalitatief luik werden op 28.01.2022 afgesloten met een getekend protocolakkoord waarbij alles in voege zou treden aan de volle 100% op 01.01.2023. De regering besliste helaas anders …

Het kwantitatief (geldelijk) luik van het sectoraal akkoord zal in drie fasen worden uitgevoerd:

  1. Op 01.10.2023 wordt 45% van de voorziene loonsverhoging toegekend
  2. Op 01.10.2024 wordt nogmaals 45% toegekend
  3. Op 01.10.2025 wordt de laatste 10% toegekend

Bovendien besliste de regering om de financiële middelen te blokkeren in afwachting van een KB m.b.t. de uitdoving van de NAVAP-regeling. Concreet betekent dit dat de minister van Binnenlandse Zaken voor 01.10.2023 een KB moet uitvaardigen om de NAVAP-regeling volledig te laten uitdoven tegen 2030.

Ondanks dat het KB m.b.t. de eindeloopbaanregeling voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie geldt tot alle regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector geharmoniseerd worden, konden de liberale ministers het niet laten om onze NAVAP-regeling te torpederen. Andere ministers, die bevoegd zijn voor sectoren waar nog een gunstigere regeling van vervroegde uittreding of pensioenleeftijd geldt dan onze NAVAP, deden alsof hun neus bloedde.

Maar deze regering heeft beslist. Een beslissing die niet strookt met het onderhandelde en getekende protocol door de minister van Binnenlandse Zaken, alhoewel zij hiervoor de goedkeuring kreeg van haar “gewaardeerde collega’s” in de regering.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..