14.11.2019

Het dossier “waarschuwingsschot”… het vervolg

Het dossier “waarschuwingsschot”…  het vervolg

Waarvoor zijn vakbondsorganisaties nodig? Wel, hier volgt het antwoord!

Om u te verdedigen. Dit is voor het merendeel van de collega’s wel duidelijk, ook al hebben sommigen dit op een gegeven moment wat uit het oog verloren.

Het dossier aangaande het waarschuwingsschot heeft dankzij de tussenkomst van VSOA Politie een andere wending gekregen: de dienst die verantwoordelijk is voor het tuchtdossier heeft de betrokken collega laten weten dat het voorstel van lichte tuchtstraf simpelweg werd ingetrokken.

Afgezien van dit individueel geval dat een goede afloop kende, verliezen we het collectieve belang niet uit het oog. De vier motieven voor onze stakingsaanzegging blijven echter relevant.

Wij houden u zeker op de hoogte van de resultaten van deze onderhandelingen.

Ter herinnering, VSOA Politie diende een stakingsaanzegging in voor het voltallig personeel van DAH, met volgende motieven:

  • dat een dergelijke beslissing om een tuchtdossier op te stellen het personeel enkel maar demotiveert;
  • dat de leidinggevenden zich solidair verklaren met het personeel en erkennen dat er dringende acties ondernomen moeten worden;
  • dat er dringend maatregelen genomen worden in het kader van de transmigratie omdat de personeelsleden momenteel in onveilige omstandigheden moeten werken.
We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle