Het idee van M. Reynders “Militairen in politieuniformen : ONDOORDACHT ! VSOA Politie vraagt voor STRUCTURELE maatregelen voor de politie

art1


Zaventem, 1 februari 2015

Het idee van M. Reynders welke gisteren in Het Laatste Nieuws werd geponeerd is verbazingwekkend. Het getuigt van een simplistische en een ondoordachte gedachtegang. Dat het van een Vice-Eerste Minister komt maakt het nog des te erger.

Bij de lezing van zijn opmerkingen stellen we vast dat hij een vergelijking maakt met de MP’s – weliswaar zonder oorlogswapens – die de bewaking van het parlement uitvoeren, en de andere militairen – met oorlogswapens – die tijdens het dreigingsniveau 3 bepaalde gebouwen bewaken. Men stelt dit voor alsof het over twee identieke zaken zou gaan. Ofwel heeft men geen kennis van het dossier op zich, van de gebruikte bewapening en munitie, ofwel is men ter kwader trouw.

Vervolgens poneert men het populistisch idee – wanneer het uniform van de Para’s een probleem zou opleveren – … dat men dan maar de militairen een politie-uniform dient te laten aantrekken ! ONDENKBAAR EN ONAANVAARDBAAR voor het VSOA Politie.

Het VSOA Politie merkt ook fijntjes op dat men er zelfs niet in slaagt, gelet op de besparingen van zowel de vorige als de huidige regering, onze eigen politiemensen te voorzien van alle uniformstukken. Zo moeten onder meer de nieuwe rekruten maanden wachten om aan een complete basisuitrusting – waaronder een simpele broek – te kunnen geraken. Laat staan dat iedere politieambtenaar ondertussen zou uitgerust zijn met een kogelwerende vest… Onze magazijnen zijn zo goed als LEEG Mr. Reynders… dankzij de besparingen opgelegd door de politiek.

En de conclusie van M. Reynders maakt het nog wat erger : hij ziet zelfs het nut blijkbaar niet in om een herfinanciering uit te voeren bij de veiligheidsdiensten, en bijkomende middelen en capaciteit te voorzien voor de politie.

Maar hoe moeten de politiediensten dan op een grondige manier de onderzoeksdaden uitvoeren welke veel meer capacitaire en budgettaire middelen vragen dan hetgeen momenteel voor handen is ? Of gaat M. Reynders daar ook de para’s voor inzetten ?

Het VSOA Politie eist van de politieke overheden een herfinanciering van de politiediensten teneinde de effectiviteit van de politie te garanderen. Een effectieve politiedienst, die op een grondige manier de nodige onderzoeksdaden kan uitvoeren, is de enige echte manier om de huidige dreiging en dossiers aan te pakken.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..