HOC 109 : 02 mei 2012

Dagorde :

1. Afschaffing van de keuken van het kwartier Wilrijk – VSOA (opvolging HOC 108)

2. Passen van de uniformen in scholen – ACOD (opvolging HOC 108)

3. Onaangepaste Holster – NSPV (opvolging HOC 108)

4. Aankopen van corrigerende zonnebrillen door DAH (opvolging HOC 101)

5. Achterstallige pensioendossiers – NSPV (opvolging HOC 108)

6. Recuperatie kleine bedragen

7. Functieprofiel diensthoofd VDKP

8. Functieprofiel piloot DAFA (opvolging HOC 108)

9. Functieprofiel voor DAH (INP Mocy)

10. Weging betrekking niveau A van de beheerder van grote complexen – ACV-OD

11. Varia

HCP Jean-Marie VANBRANTEGHEM zit de vergadering voor en opent de vergadering.

1. Afschaffing van de keuken van het kwartier Wilrijk – VSOA (opvolging HOC 108)

Toestand nu : refter is aangepast. Ploegen DSL recupereren schermen en schermen af. Drankautomaten worden voorzien. Warme maaltijden worden aangevraagd maar nog geen advies (geen warme maaltijden in ringcentrum (technisch onmogelijk)).

conclusie : vraag wordt opnieuw gesteld wanneer de tijd daar is.

2. Passen van de uniformen in scholen – ACOD (opvolging HOC 108)

VSOA :

Ø Verschillende uitrustingsstukken niet leverbaar

Ø Kogelwerende vesten ?

Overheid :

Ø inhaalmanoeuvre bezig

Ø 1300 reeds maatname, 1ste levering 500 stuks, 1 vest gestolen, de rest is op komst.

3. Onaangepaste Holster – NSPV (opvolging HOC 108)

technische onvolkomenheid bij Smith & Wesson, tests worden nu uitgevoerd en het stuk wordt aan de bestaande holster toegevoegd in het begin van juni 2012. Het aangepaste holster zal sneller ter beschikking zijn dan de procedure om het oude wapen terug te bezorgen. Ondertussen ligt de verdeling van S&W stil.

VSOA :

Ø S&W worden niet afgehaald

Anderen :

Ø Ctl

Overheid :

Ø persoon die afhaalt was in verlof en probleem met dienstpaspoort : binnenkort afhaling

4. Aankopen van corrigerende zonnebrillen door DAH (opvolging HOC 101)

Discussie : nu zonneclip i.p.v. corrigerende zonnebrillen. Nu kan iedereen er van profiteren. Monsters worden nu getest door WPR in samenwerking met DGA. Het vizier voor motards is reeds corrigerend.

VSOA :

Ø Zijn arts positief voor clips ? Documentatie ?

Ø Quid KB gezondheidstoezicht : dokter kan bepaalde beschermingsmiddelen voorschrijven, ook corrigerende zonnebril.

Ø Risicoanalyse ?

Ø Beslissing op basis van 1 mail 10-04-2012?

Ø Quid met voorgeschreven van corrigerende zonnebril ?

Anderen :

Ø Mensen zonder corrigerende bril ?

Ø Sommige clips beschadigen de bril !

Overheid :

Ø Artsen zijn akkoord.

Ø Analyse DSW wordt overgemaakt.

Ø Er is een markt voor gewone zonnebrillen.

Ø Er bestaat alleen een go van de arbeidsgeneesheer (1 mail).

Ø Risicoanalyse wordt nog opgestart n.a.v. de genomen beslissing en passeert hier opnieuw.

Ø Problematiek is groter dan enkel WPR, iedereen die een Vtg bestuurt, kan beroep doen op zo’n beschermingsmiddel.

Ø Terugbetaling van voorgeschreven corrigerende zonnebril op lokale budgetten (individuele)

conclusie : studie/risicoanalyse wordt gemaakt en passeert aan onderhavige vergadering in het kader van 3-groene-lichten-procedure

5. Achterstallige pensioendossiers – NSPV (opvolging HOC 108)

HOC van 7 maart 2012 werd achterstallen vastgesteld. Dankzij uitstekend werk van overblijvend personeel hebben aanzienlijk ingelopen (zonder overgangsmaatregelen). De afwezigen zijn teruggekeerd + 1 extra personeelslid dus terug

VSOA :

Ø Sinds 1 januari 2012 “lichamelijk ongeschikt” niet geregeld.

Ø Capelo opstarten ?

Overheid :

Ø Voor lichamelijk ongeschikten moeten voorschotten gebruikt worden, daar moet zo snel mogelijk werk van worden gemaakt.

Ø Capelo wordt zo snel mogelijk opgestart (1 niveau A en 4 niveau C geëngageerd)

6. Recuperatie kleine bedragen

Vereenvoudiging van de administratie. Loonbeschermingswet respecteren ! Opentrekken ook naar lokale zones. Tijdswinst genereren om tijd vrij te maken voor grote uitgaven (20 minuten nodig voor ctl). Achterstand van 2000 tot 1400 gevallen teruggebracht sinds nieuwjaar.

Ø Kleine bedragen (< 25 euro) geen brieven meer opstellen (enkel op loonbrief of Srt en via puma/teamware een berichtje sturen indien negatief saldo)

Ø Maandelijkse schijven kunnen geplafonneerd worden (per kader), 3 maanden tijd voor recuperatie

Ø Voor FedPol 12 000 dossiers waarvan 63% onder plafond van 25 euro : serieuze tijdswinst

VSOA :

Ø Personeelslid moet altijd voorafgaand worden ingelicht (enkel formeel “geen aangetekend” schrijven richten, wel op aanvraag of verlaten korps)

Ø 30 dagen tijd om te reageren.

Ø Mensen hebben soms geen toegang tot “Puma”.

Ø Is dit onderhandelingsmaterie, geen overleg !

Anderen :

Ø Dit moet gecommuniceerd worden

Overheid :

Ø Proefperiode van enkele maanden enkel voor de FedPol ? (om later toe te passen in de geïntegreerde politie)

Ø Welke plafonds kunnen ?

conclusie : Proefperiode van 6 maanden, ingaand na 3 maand met plafond 25 euro en max 10 euro per schijf, enkel voor FedPol, na 3 maanden evaluatie.

7. Functieprofiel diensthoofd VDKP

VSOA :

Ø In plaats van proefperiode : afdelen en vervangen in eenheid van oorsprong.

Anderen :

Ø Statutaire koppeling tussen functie en evaluatie (generiek functieprofiel) ?

Ø Waarom is kennis D minder belangrijk dan kennis GB ?

Ø Niet statutair : proefperiode van 1 jaar ?

Overheid :

Ø Laatste alinea (proefperiode) herschrijven

Ø “inschikkelijk overkomen” herformuleren.

conclusie : laatste alinea herschrijven/herformuleren en opnieuw hier passeren.

8. Functieprofiel piloot DAFA (opvolging HOC 108)

VSOA :

Ø reglementair kader verduidelijken

conclusie : reglement kader verduidelijken en opnieuw passeren.

9. Functieprofiel voor DAH (INP Mocy)

conclusie : ok.

10. Weging betrekking niveau A van de beheerder van grote complexen – ACOD-OD

Weging reeds 2 jaar hangende, het gaat over 2 à 3 personen. Nu nadenken over terugwerkende kracht van besluit.

VSOA :

Ø stand van zaken op 06 juni 2012

Overheid :

Ø Weging voor FedPol is reeds volledig opgeheven (RvS)

conclusie : komt terug op 06 juni 2012.

11. Varia :

Ø HOC dd 16 mei 2012 valt weg, vervangen door 06 juni 2012

Ø Wanneer vakantiegeld ? – ACOD

Overheid : 15 mei 2012

Ø Formulieren syndicale premie ? – NSPV

Overheid :

o Documenten Fed en Lok aangemaakt en in enveloppe gestoken

o bij frankering is een probleem met nieuwe INP van financiën (we zijn op zoek naar budget)

o info opvragen en ASAP bezorgen

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..