06.03.2020

Indexering van de wedden: vanaf april 2020

Indexering van de wedden: vanaf april 2020

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%.

In februari 2020 werd de spilindex overschreden. Vanaf 1 april 2020 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,7410. Als gevolg hiervan stijgen de brutomaandwedde en ook alle geïndexeerde toelagen met 2%.

Bron: FedWeb

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle