Info inzake sectorale onderhandelingen – actie 27 januari 2010

Beste afgevaardigden,

Vooreerst wens ik al diegenen dank te zeggen die het koude weer trotseerden om deel te nemen aan de actie van woensdag 27 januari 2010. Bijna 200 afgevaardigden stonden paraat. De overheden hebben kunnen vaststellen dat de VSOA Afgevaardigden begaan zijn met het dossier van de sectorale onderhandelingen alsook het dossier geweld tegen politieambtenaren.

De onderhandelingen zijn dus gisteren van start gegaan en zoals wij gevreesd hadden, is de overheid met geen enkel tegenvoorstel voor de dag gekomen. Meer nog, wij kregen de indruk dat de overheid bezig was met een vertragingsmanoeuvre.

De drie uitgangspunten van de overheid om deze onderhandelingen te voeren zijn de volgende:

1. De overheid heeft gesteld dat de inspanningen die reeds gedaan zijn inzake het vakantiegeld alsook de verhoging van de eindejaarspremie reeds als substantieel moeten gezien worden en een ernstige budgettaire inspanning noodzakelijk maakten. Er is volgens de overheid dan ook geen budgettaire ruimte om binnen het kwantitatieve luik van de onderhandelingen iets te realiseren (lees: geen opslag).

2. De overheid wenst eveneens deze sectorale onderhandelingen af te lijnen op datgene wat in het comité B, voor het geheel van het Openbaar Ambt werd afgesproken en wenst de syndicale eisenbundels van de politievakbonden te toetsen aan dit akkoord om te zien in welke mate eisen kunnen gerealiseerd worden, rekening houdende met dit kader.

3. Daarbij wenst de overheid zich in het bijzonder te focussen op het kwalitatieve luik van de onderhandelingen.

De overheid wenst, samengevat, te komen tot een kwalitatief sectoraal akkoord 2010- 2011.

De vakbonden hebben hierop al te kennen gegeven dat, zo er al een akkoord uit de bus zou komen, dit de periode 2009-2010 zou moeten dekken.

Zoals reeds gezegd, werd geen enkel tegenvoorstel gedaan en werd ook geen enkel antwoord geboden op de syndicale eisenbundels met betrekking tot onze vraag waar de overheid over wenst te praten. De vakbonden hebben duidelijk gemaakt dat zijn niet akkoord kunnen gaan met een vertragingspolitiek en verwachten van de overheid duidelijke tegenvoorstellen en een duidelijke lijst van punten waarover de overheid dan wel bereid is te praten waarbij de eis tot een loonsverhoging voor de vakbonden bespreekbaar moet blijven.

Gezien de eerstvolgende onderhandelingen normaal pas op 24 februari voorzien zijn en deze periode voor de vakbonden veel te lang is, heeft de overheid de belofte gedaan voor 10 februari een lijst over te maken aan de syndicale organisaties van de punten die voor haar bespreekbaar zijn en zal zij gebeurlijk tegenvoorstellen formuleren. Hierover zal dan een bespreking gevoerd worden op 10 februari. De feitelijke onderhandelingen zullen dan voortgezet worden op 24 februari.

Wij houden u in ieder geval op de hoogte van het vervolg van deze besprekingen.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..