02.10.2008

Info nationale actiedag maandag 6 oktober 2008

Brussel, 02 oktober 2008

Aan de leden,
Aan de afgevaardigden,

BELANGRIJK – DRINGEND

In navolging op ons bericht van deze morgen dienen wij u bijkomende informatie te geven inzake de situatie voor maandag 6 oktober.

De stakingsaanzegging voor het geheel van de Geïntegreerde politie werd door ACOD enkel gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Zij (ACOD) hebben nagelaten om ook de 196 politiezones (Burgemeesters – Politiecollege) aan te schrijven ter kennisgeving van de stakingsaanzegging.

Deze namiddag, na contactname met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vernamen wij dat ook BZ deze berichtgeving ook niet doorspeelde aan de zones.

Strict juridisch-technisch is er dus een probleem voor wat de LOKALE POLITIE betreft en kunnen/mogen de personeelsleden van de LOKALE POLITIE dus NIET meestaken volgende maandag.

Voor de Federale Politie stelt zich dit probleem niet omdat de Minister van Binnenlandse Zaken (verantw. voor personeel FedPol) wel degelijk gevat werd.

Gelieve dus uw collega’s van de lokale politie van deze situatie op de hoogte te brengen en hen te wijzen op de gevaren van deelname aan de staking (evt …onwettige afwezigheid …)

Eddy Borms
Vast afgevaardigde
i.o. van de Nationale Voorzitter – Jan Schonkeren

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle