25.08.2011

INFORMATIE DOSSIER « COPERNICUS »

Beste Collega’s,

In het kader van wat wij gemeenzaam « Copernicus » noemen, moet U voor 18 augustus 2011 Uw mandaat naar de nationale zetel te sturen.

Teneinde Uw rechten te kunnen vrijwaren moeten onze advocaten deze inderdaad voorleggen voor de zitting op 24 september 2011. U begrijpt wellicht dat de periode tussen sturen en voorleggen wordt verklaard door de omvang van de administratieve procedure.

Na dit tijdsinterval kunnen onze raadsheren een grotere ontvankelijkheid van deze interventie garanderen.

Voor verdere inlichtingen kunt U steeds terecht bij :

Lispet Emmanuel
Manu.lispet@slfp-pol.be
Permanente afgevaardigde
nationaal verantwoordelijke van de juridische dienst
VSOA-Politie

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle