Initiatief Minister van Binnenlandse zaken positief onthaald bij VSOA-Politie! De opleiding verhoogde rijvaardigheid dient een essentieel onderdeel te vormen van de basisvorming

post_img_3

Zaventem, 17 februari 2013

Initiatief Minister van Binnenlandse zaken positief onthaald bij VSOA-Politie! De opleiding verhoogde rijvaardigheid dient een essentieel onderdeel te vormen van de basisvorming. 

Wij hebben kennis genomen van het voorstel van Minister Milquet om politiemensen een bijkomende rijvaardigheidscursus te laten volgen.

Meestal zonder bijkomende vorming, behalve een theoretische cursus over de wettelijke bepalingen, worden de nieuwe agenten en inspecteurs na de basisopleiding onmiddellijk de baan op gestuurd met een prioritair voertuig. Een rijbewijs B volstaat, hetgeen eigenlijk niet verantwoord is.

Daarom pleit het VSOA-Politie al jaren – zie ons memorandum en eisenbundel – voor een degelijke opleiding rijvaardigheid voor alle Politiemensen. Uit risicoanalyses is gebleken dat er wel degelijk een noodzaak bestaat om de bestuurders van prioritaire voertuigen een bijkomende rijvaardigheid en attitudevorming te laten volgen. Dit kan zowel door sensibiliseringsacties, als het correct en vooral veilig te leren sturen tijdens cursussen verhoogde rijvaardigheid..

Het comité P voerde reeds in 2009 een verkennend onderzoek naar het aantal ongevallen met dienstvoertuigen in de periode 2005-2007. Dit onderzoek kwam er na opgevangen signalen over de onrustwekkende proporties die dit fenomeen zou aannemen. Gegevens verkregen uit 184 lokale politiezones wijzen voor deze periode op een jaarlijkse stijging met 7,5 % (van 2 391 naar 2 762).

Bij de federale politie (op basis van de cijfers van Interne dienst voor Preventie en bescherming op het werk) kon in dezelfde periode echter een gestage jaarlijkse daling worden opgemerkt van 5,5 à 7 % (van 296 naar 260). De overgrote meerderheid van deze ongevallen deden zich voor in de functionaliteit interventie. 3 à 4 % van deze ongevallen leiden tot verwondingen van medewerkers of derden. In een derde van deze gevallen gebeurde dit n.a.v. een verplaatsing met sirene  en/of zwaailicht.

Verder werd vastgesteld dat het preventiebeleid hieromtrent sterk verschilt van zone tot zone en dat een aantal zones geen specifiek beleid hadden ontwikkeld.

Op het niveau van de Federale Politie worden cursussen verhoogde rijvaardigheid georganiseerd.  Voorlopig is de doelgroep vooral Speciale eenheden en Wegpolitie. Wat de lokale politie betreft, hebben een aantal korpsen het initiatief genomen om hun personeelsleden naar een cursus anti-slip of defensief rijden of het nieuwe rijden te sturen. Er zijn echter ook andere korpsen die niet investeren in een dergelijke cursus.

Reeds in 2006 werd in Nederland de “profcheck –rijveiligheid” gelanceerd. Hetgeen een onderdeel is van het preventieplan van Verkeer van de Raad van Hoofdcommissarissen. Het is voor de Nederlandse politie ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de politiefunctionaris en het aantal verkeersongevallen met politievoertuigen of waar politiefunctionarissen bij betrokken zijn te verminderen.

Uit een onderzoek van het Britse Transport Road Research Laboratory blijkt dat bij een onderzoeksgroep die aan een cursus voortgezette rijopleiding heeft deelgenomen de daling van het aantal ongevallen 25 % bedroeg. In de Verenigde Staten kwam men zelf tot een daling van 32 %.

Wij zijn de mening toegedaan dat het curriculum van de politiescholen in de basisvorming aanvullende vormingen rijvaardigheid dienen te voorzien. Deze vormingen voertuigbeheersing en defensief rijden dienen een essentieel onderdeel te vormen van de basisvorming. Dit kan eventueel deel uitmaken van de cursussen Geweldbeheersing onder de noemer “tactische interventies”.

Hierin moet de nadruk liggen op het niet nemen van onnodige risico’s, maar op een veilige (maar daarom niet minder snelle of effectieve ) manier van verplaatsen.

 

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..