INZET POLITIEPERSONEEL TIJDENS DE RAMP TE WETTEREN. VSOA- POLITIE ORGANISEERT INFOAVOND op 24/06/2013

art2

Zaventem, 26 mei 2013

INZET POLITIEPERSONEEL TIJDENS DE RAMP TE WETTEREN. VSOA- POLITIE ORGANISEERT INFOAVOND op 24/06/2013

Naar aanleiding van de ramp te Wetteren ontvangen wij zeer veel vragen van ongeruste, maar ook misnoegde, collega’s met betrekking tot de inzet van het Politiepersoneel.

De meeste vragen gaan uiteraard over de blootstelling aan de schadelijke stoffen en de mogelijke gevolgen er van.

Teneinde de personeelsleden goed en correct te informeren organiseert het VSOA-Politie een infoavond op 24 juni 2013 om 19:30 uur voor alle collega’s die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken werden bij de ramp.

Wij hebben de eer u aan te kondigen dat Prof. Dr. Jan TYTGAT – Diensthoofd Toxicologie & Farmacologie KU Leuven – de gastspreker zal zijn. 

Na de uiteenzetting en praktische raadgevingen zal Prof. Dr. Jan TYTGAT ook eventuele vragen uit het publiek beantwoorden.

Om praktische redenen zouden wij u willen vragen om vooraf in te schrijven, voor 3/06/2013 bij uw afgevaardigde.

De exacte plaats zal de week voor de infoavond, naar gelang het aantal inschrijvingen, meegedeeld worden.
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..