03.09.2008

Klacht tegen directie FGP Doornik

Beste afgevaardigden en leden,

Zie hier hoe een collega, die het voorwerp uitmaakt van pesterijen vanwege zijn hiërarchische overheid, door een zogenaamde syndicale organisatie – sypol – publiekelijk wordt overstelpt met commentaar!!! Indien u ooit met een dergelijke situatie moest geconfronteerd worden, kan u zich wel inbeelden aan wat u zich kan verwachten als u lid bent van een organisatie die ten dienste staat van de baas!!!

De tract van Sypol (bestaat enkel in het frans)

Het bewuste artikel op de website van Actu24

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle