Ledenbijdrage

share

Actieve personeelsleden betalen :
– 14€ per maand via SEPA-mandaat;
– 168€ per jaar via overschrijving;

Gepensioneerde personeelsleden betalen :
– 7€ per maand via SEPA-mandaat;
– 84€ per jaar via overschrijving;

Laattijdige melding pensioen?
Het VSOA Politie vergoedt het verschil tussen de bijdrage als «actief» en «gepensioneerde» lid vanaf de meldingsdatum tot januari van dat lopende jaar.
Meld daarom uw pensioen tijdig !

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle