13.01.2010

Loonmotor – uurtoelagen

Loonmotor – invoering van de uurtoelage

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft ons middels haar schrijven van 08 januari 2010 laten weten dat er op dit ogenblik geen onmiddellijk gevolg zal worden gegeven aan de conclusies van de onderhandelingen van 19 september 2008 (protocol 235 bis).

Dit protocol voorzag in de fractionering van de functietoelagen / vergoedingen, op het ogenblik dat de nieuwe loonmotor in werking zou treden.

VSOA – Politie was de enige syndicale organisatie die niet kon akkoord gaan met dat protocol, omdat deze maatregel financieel nadelig zou zijn voor een zeer groot aantal personeelsleden.

VSOA – Politie is dan ook uitermate verheugd met de mededeling van de Minister .

Slechte maatregelen hoeven voor ons inderdaad niet uitgevoerd te worden !!!!
We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle