Maatregelen mbt opleiding en recrutering : Met gemengde gevoelens onthaald bij VSOA Politie

post_img_3

Zaventem, 12 oktober 2012

Persmededeling

Maatregelen dewelke werden voorgelegd door Mevrouw Milquet aan de regering mbt opleiding en recrutering :

Met gemengde gevoelens onthaald bij VSOA Politie.

Als men iets moet erkennen dan is het de energie die Mevrouw Milquet steekt in de verdediging van haar dossiers, en het snel behartigen van elk nieuw probleem.

Als sommige voorgestelde maatregelen perfect de goedkeuring meedragen van het VSOA Politie, moeten we bij andere maatregelen eerder voorzichtig zijn en nog andere keuren wij zonder twijfel af.

Het aanwenden van moderne middelen bij de recrutering en zo de selectietermijn verminderen is een goede zaak die we volop steunen.

Maar op het vlak van de mobiliteit (de mogelijkheid voor de personeelsleden om naar een andere eenheid of dienst te muteren – vooral voor wat de jongen collega’s betreft) reageren wij zeer gereserveerd op de echte motivatie van sommige actoren. Zeer specifiek gaat het over sommige Korpschefs die terug willen gaan naar de tijd van de gemeentepolitie waar partijgebonden keuzes in de mobiliteit alledaagse praktijk waren. Het VSOA-politie heeft grote twijfels over de reële doeltreffendheid van deze maatregel wat dan ook onze reden is van een niet-akkoord.

De hervorming van de basisopleiding was ook één van de projecten van het VSOA-Politie. Daarom zijn we akkoord dat er een testperiode zou plaatsvinden in Antwerpen Maar we zullen wel – in het belang van de nieuwe aspiranten – zeer aandachtig de eerbiediging van het wettelijk kader in de gaten houden. We kunnen niet toelaten dat men gelijk wat zou uitvoeren onder het mom van : “we moeten snel gaan”.

Tot slot mag men niet vergeten dat in april – om snel enkele financiële beslissingen te kunnen nemen – werd beslist dat de nieuwe aspirant-inspecteurs zouden ingeschaald worden in een lagere weddenschaal dan voordien werd toegepast. Deze maatregel is een besparing die rechtstreeks zal aangewend worden voor een extra aanwerving van aspiranten bovenop hetgeen budgettair was voorzien.

Deze laatste maatregel is uiteraard onaanvaardbaar voor het VSOA-Politie (zelfs wanneer men een lovenswaardig doel beoogt).

Daarom zal het VSOA alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om de belangen van de aspiranten te verdedigen.

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter +32475-304864

Vincent HOUSSIN – Nationaal Ondervoorzitter +32485-184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..