18.07.2012

Maatregelen regering – Rekrutering Politie : eerste goede stap

art2

Het VSOA politie heeft via de pers kennis genomen van de maatregelen dewelke de regering heeft genomen tijdens het begrotingsconclaaf. Wij wensen allereerst te benadrukken dat het VSOA politie zeer tevreden is over de inspanningen die Minister Milquet doet voor de Politie, en voor de veiligheid in het algemeen. Maar, de 1400 effectieven dewelke zullen gerekruteerd worden vanaf 2013 zullen enkel de gepensioneerden vervangen en bieden geen structurele oplossing voor de grote tekorten binnen de Federale (zo’n 1000) en lokale Politie (om en bij de 1500). Wij pleiten dus, na deze eerste goede stap, om een lange termijn actieplan op te stellen, dewelke de politieke beslissingen uit het verleden corrigeert. icon Persmededeling Vincent Gilles – Président National +32475304864                                       Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter +32485184952

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle