Mededeling Stakingsaanzegging SPC Brussel

Beste vrienden,

De laatste twee dagen waren bijzonder rijk aan “opflakkeringen”.
Sommigen hebben misschien wel gedacht dat we een stap achteruit deden. Doch wij pasten ons enkel aan, aan een snel veranderende situatie.

Vooreerst was er de eerste volkomen illegale vordering die wij hebben laten annuleren door contact op te nemen met de Min. V. Binn. Zaken.

Vervolgens kwam de tweede vordering dewelke wij net zo illegaal vinden als de eerste, en waartegen wij zullen reageren. In het belang van de personeelsleden en ook u (de afgevaardigden van onze
organisatie) te behoeden van enige disciplinaire risico’s, hebben wij geadviseerd om het document te ondertekenen voor kennisname “onder voorbehoud van zijn wettigheid”.

Tenslotte waren er de geruchten die werden verspreid dat wij maandagmorgen de Minister thuis zouden gaan “verrassen”. Dit laatste “gerucht” heeft er voor gezorgd dat er dringende beslissingen werden genomen door de Commissaris-Generaal dewelke vertaald werden in het persbericht die aan het eind van de namiddag werd gepubliceerd.
(http://www.polfed-fedpol.be/presse/presse_detail_fr.php?recordID2=1935).

Wij weten tevens dat er ons nog ander belangrijk nieuws zal meegedeeld worden, zonder echter te weten wanneer dit zal plaatsvinden en wat de mededeling exact zal zijn.

Wij kunnen dus besluiten dat ENKEL de druk die door U (Afgevaardigden VSOA Politie) werd ontwikkeld, tevens vertaald door onze diverse telefonische interpellaties bij de verschillende vertegenwoordigers van de overheid, er hebben voor gezorgd dat deze beslissingen zijn gevallen ( en er zullen er nog vallen ! )

Wij wensen u dan ook te feliciteren met de reeds genomen initiatieven en vragen u de bovenvermelde info aan de leden te willen doorgeven.
Wij houden er ons aan om u op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen. Het is nog niet gedaan …

“Vincent en Vincent”

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..