Meer blauw in de gevangenissen dan op straat

Zaventem, 26 maart 2011 – Persmededeling

“Meer blauw in de gevangenissen dan op straat”

VSOA Politie roept op dat Justitie zijn structurele problemen zo snel mogelijk oplost ipv steeds als “noodoplossing” de Politie in te zetten.

Wij hebben kennis genomen van het antwoord van de Minister van Binnenlandse zaken in de kamer met betrekking tot het aantal stakingen en de inzet van politie in de gevangenissen.

1. Vervangingen van stakende cipiers

Vorig jaar waren er 210 stakingsdagen in een of meerdere gevangenissen. Dat zijn er een pak meer dan de 78 van het jaar voordien. In 2010 werden door de federale en via Hycap meer dan 6000 (45%Fed Pol en 55 % Hycap) politiemensen in versterking gestuurd om stakende cipiers te vervangen, hetgeen zowat een drievoud betekent in vergelijking met 2009.

Een kleine berekening leert ons dat deze inzet zo’n 35 fulltime personeelsleden kost op jaarbasis.
Bemerking : Daar dient nog de capaciteit van de zones waar de gevangenissen zich bevinden aan toegevoegd te worden ! Daarover bestaan er echter geen gecentraliseerde gegevens…

Wij zijn akkoord dat het handhaven van de orde in gevangenissen bij oproer of onlusten inderdaad een politietaak is. Het vervangen van cipiers bij stakingen hoort daar duidelijk niet bij. Maar … enerzijds moet eens uitgeklaard worden wat men juist onder “bewaking” verstaat. Anderzijds dient het perfect mogelijk te zijn, voor de betrokken eenheden en Politiezones, om de extra gemaakte kosten door te kunnen rekenen aan Justitie.

Meestal gaan de sociale conflicten in de gevangenis over een structureel tekort aan personeelsleden gecombineerd met een overbevolking en/of veiligheidsproblemen. Deze problemen slepen al jaren aan, en worden duidelijk erger en erger…. Het wordt dan ook eens tijd dat Justitie hun interne problemen structureel oplost en ook voorziet in een interne oplossing, zodat niet steeds te pas en te onpas moet gegrepen naar de “noodoplossing”: De Politie.

2. Gevangenentransport

Ook het gevangenentransport slorpt veel capaciteit op, en dit niettegenstaande het geen kerntaak van de Politie is.
In 2009 besteedde de federale politie 73.360 uren aan het overbrengen van verdachten of gedetineerden van de ene naar de andere gevangenis. Dat is bijna 6.000 uren meer dan in 2008.

Deze gepresteerde uren komen overeen met zo’n 48 effectieven. Cijfers van de Lokale Politie zijn (voorlopig) niet gekend.

Niettegenstaande het veiligheidskorps ( justitie) reeds overbrengingen uitvoert, worden de politiediensten nog teveel belast met deze taken.

Enige uitzonderding die hier zou op mogen gemaakt worden, zijn de risicovollere overbrengingen dewelke dienen uitgevoerd worden met de nodige steun van gespecialiseerde eenheden bij de Federale Politie.

Het uitvoeren van taken die niet tot de kerntaken van de Politie behoren, en eigenlijk enkel dienen om de structurele problemen van Justitie op te lossen, brengt met zich mee dat niet alleen de dienstverlening een deuk krijgt maar ook de veiligheid van de burgers in het gedrang komt.

Wij roepen dan ook op dat Justitie hun structurele en capaciteitsproblemen zo snel mogelijk zelf oplost, zodat deze verloren effectieven opnieuw kunnen ingezet worden ten dienste van de bevolking.

 

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..