Minister van Justitie verscherpt de procedure voor geweld tegen politie

24.11.2020

In een interview op Radio 1 deze morgen heeft de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de verscherpte procedure toegelicht voor geweld tegen politie. Daders van geweld tegen politie zullen altijd oog in oog komen te staan met het parket.

De minister heeft hiervoor gisteren samen gezeten met de Procureurs-generaal. Er werden drie duidelijke afspraken gemaakt om te komen tot een lik-op-stukbeleid en een nultolerantie voor geweld tegen politie:

  1. Seponering om opportuniteitsredenen

De minister zegt duidelijk dat seponeren omwille van niet prioritair, of onvoldoende personeel, niet meer kan. Ieder feit zal vervolgd worden.

  1. Daders worden systematisch voorgeleid

De daders altijd systematisch worden voorgeleid bij het parket. Nu wordt de zaak vaak telefonisch afgehandeld. Geweldplegers zullen vanaf nu dus fysiek oog in oog komen te staan met de procureur. Afhankelijk van het resultaat van deze voorleiding kan de procureur beslissen om de dader voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Volgens de minister is er hiervoor geen capaciteitsprobleem bij het parket.

  1. Snelrecht

Als er beslist wordt voor een gerechtelijke afhandeling dan gebeurt dit bij voorkeur in het systeem van snelrecht. Er wordt aan de dader een dagvaarding meegegeven en eenmaal de zaak gefixeerd is moet er binnen de twee maanden een uitspraak zijn. Zo komt er een lik-op-stukbeleid.

In de vorige omzendbrief werden daders pas voorgeleid wanneer geweld tegen politie resulteerde in een arbeidsongeschiktheid van mimimaal 4 maanden. In de nieuwe omzendbrief, die deze namiddag wordt voorgesteld door de 5 Procureurs-generaal, en die deze week nog van kracht zal worden, zal er bij 1 dag arbeidsongeschiktheid systematisch worden voorgeleid en vervolgd.

De minister benadrukte nogmaals dat zowel de minister van Binnenlandse Zaken als hijzelf, conform het regeerakkoord, een nultolerantie wil doorvoeren voor geweld tegen politie.

De exacte inhoud van de wijzigingen van de omzendbrief is ons momenteel nog niet gekend, maar we zullen vragen om deze te komen voorstellen op het onderhandelingscomité.

Wij hebben eveneens de cijfers van vervolging en seponering per gerechtelijk arrondissement gevraagd, om te kunnen vaststellen waar de problemen zich effectief voordoen.

VSOA Politie is uiteraard tevreden met deze duidelijke afspraken. Wij hopen dat de verschillende parketten in ons land zich dan ook strikt gaan houden aan de nieuwe omzendbrief.

Wij zullen in ieder geval vragen om de toepassing van de nieuwe omzendbrief na één jaar grondig te evalueren.

Los van deze eerste stap, vragen we ook om de andere feiten van geweld tegen politie, zonder werkonbekwaamheid, een gepaste wijze te straffen. Het gaat onder meer over weerspannigheid, smaad en vandalisme op bijvoorbeeld politievoertuigen of -gebouwen. De zogenaamde lichtere feiten kunnen bijvoorbeeld afgehandeld worden d.m.v. een onmiddellijke inning.

Zodanig blijft geen enkel feit van geweld tegen politie ongestraft.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..