Mislukte repatriëring : Aanval van Minister Milquet t.o.v VSOA-Politie is zielig !

milquet


Zaventem, 19 februari 2014

Nog maar eens verliest Mevr. Milquet haar neutraliteit uit het oog  die bij haar functie past door het VSOA-Politie te beschuldigen van een politieke strijd te voeren, zonder daarbij maar enig bewijs te leveren.

Niets is minder waar en elke neutrale waarnemer zal dit kunnen bevestigen : Ons verleden bewijst onze politieke vrijheid. De reactie van Mevr. Milquet is zeer zielig en pathetisch en hoort niet bij iemand die zich een groot politicus waant.

Wij reageren om de belangen van de personeelsleden te verdedigen, wij doen niet aan politiek.  Dat onze standpunten niet altijd in goede aarde vallen, aanzien we als een eer voor ons.  Wat tevens een bewijs is dat de leden van sector politie zich niet vergissen.

Het incident tijdens de repatriëring is niet zo onschuldig als het lijkt, en de snelle en verrassende reactie in de media van de Minister eveneens niet.

Wij bekritiseren niet het feit dat er een onderzoek wordt gevraagd over de feiten, maar wel de verbale negatieve vooringenomenheid tijdens een interview, en het ontbreken van maar enige steun ten opzichte van de politiemensen.

Is mevrouw Milquet wel goed op de hoogte van de procedures bij repatriëringen ? Wij denken van niet. Indien dit wel het geval is, zou het gepast zijn dat ze de media correct inlicht – op de site van Zaventem – over de gevolgde werkwijze. Dit zou haar tevens voor de eerste maal de kans bieden om een bezoek te brengen op die werkplaats.

Wanneer de resultaten van het onderzoek klaar zijn, waarvan we overtuigd zijn dat zij in het voordeel zullen pleiten van onze collega’s, verwachten wij van mevrouw Milquet dat zij het resultaat met evenveel overtuiging naar buiten zal brengen.  Wat er ook van zij, men kan op ons rekenen dat we er haar  aan zullen herinneren.

Het is duidelijk dat dit spelletje niet bevorderlijk is voor de sociale dialoog : het VSOA-Politie is veruit de grootste vakorganisatie van de sector.  Dergelijke spelletjes met ons spelen zal niet het algemeen belang dienen, en druist in tegen haar taken.

Ook nodigen wij mevrouw Milquet uit om zich boven de partijpolitiek te zetten, zoals het een Minister past in haar dialoog met een sociale partner.

 

Vincent Gilles                    Vincent Houssin
Président National             Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                 +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..