Mislukte repatriëring : Houding van FDF-parlementslid en de daaropvolgende reactie van de Minister van Binnenlandse zaken zijn ongepast !

giselemandaila


Zaventem, 16 februari 2014

Reeds voor de derde maal stellen wij vast dat politici en sympathisanten amok maken op een vliegtuig waarop een uitgeprocedeerde – onder begeleiding van de politie – aanwezig is.

Het toppunt is dan nog dat diegene die gerepatrieerd diende te worden eigenlijk voor geen problemen zorgde, maar een vijftal passagiers – waaronder een parlementslid – zowat alle passagiers opstookten zodat de repatriëring niet kon doorgaan.  Toen het vliegtuig zelfs al klaar was om te taxiën, stond een groot gedeelte van de passagiers recht en diende de boordcommandant terug te keren.

De vlucht richting Kinshasa kon uiteindelijk met anderhalf uur vertraging vertrekken.  Wie gaat er uiteindelijk weer opdraaien voor de rekening ? Juist, de belastingbetaler !

De reactie van de Minister van Binnenlandse zaken deed bij de collega’s de wenkbrauwen fronsen.  Dat de Minister een onderzoek vraagt aan de Algemene Inspectie over het gebeurde lijkt normaal, maar wanneer men reeds op voorhand stelt dat :  “ indien er op het moment van de uitwijzing fouten gemaakt zijn bij de behandeling van de vrouw, dan moeten er sancties volgen”, geeft blijk van een negatieve vooringenomenheid.  Meer nog, het zou gepast zijn mocht de Minister acties van parlementsleden die een repatriëring proberen te verhinderen streng veroordelen.  Het zou gepast zijn om dit verhaal met een korrel zout te nemen en het personeel te steunen.

Volgens onze informatie zijn de beschuldigingen geuit aan het adres van de betrokken collega’s uit de lucht gegrepen.  Onlangs nog verspreidde de Minister van Binnenlandse zaken een omzendbrief naar alle betrokken overheden om hun personeelsleden beter te ondersteunen in het geval van valse klachten.  De omzendbrief zet de federale en lokale politie ertoe aan als werkgever gerechtelijke stappen te ondernemen wanneer hij of zij het slachtoffer is van een valse klacht.

Wij rekenen er dan ook op dat de Minister van Binnenlandse zaken deze gerechtelijke stappen zal ondernemen wanneer hier blijkt dat het over lasterlijke aantijgingen zou gaan.

Bovendien is de Minister van Binnenlandse zaken over de vaak moeilijke omstandigheden  op de hoogte – zeer specifiek m.b.t. de uitwijzingen naar Kinshasa – waarin de collega’s dienen te werken.  De Minister werd daarover verschillende malen geïnterpelleerd door onze vakorganisatie.  De bedreigingen die worden geuit naar de personeelsleden zijn er dan ook niet vreemd aan.

Dat parlementairen onschendbaar zijn, wil daarom niet zeggen dat ze de politiediensten ongestraft kunnen hinderen bij hun werkzaamheden.  Er dienen dan ook dringend maatregelen genomen worden tegen parlementsleden die het niet nauw nemen met onze democratische regels.  Indien sommige politici van mening zijn dat ze dergelijke opdrachten op een betere manier kunnen uitvoeren, dan nodigen we hen eens uit om op het terrein te komen demonstreren.

Wanneer dergelijke acties zouden blijven voortduren, en het personeel niet op de nodige steun kan rekenen, zal het VSOA-Politie niet aarzelen om zelf gepaste acties te voeren.
Vincent Gilles                    Vincent Houssin
Président National             Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                 +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..