23.02.2019

NAVAP en de financiële impact van het sectoraal akkoord (B4-B5)

NAVAP en de financiële impact van het sectoraal akkoord (B4-B5)

Zoals jullie weten zullen op 1 juli 2019 de weddeschalen B4 en B5 van het basiskader gecorrigeerd worden (op voorwaarde dat het KB hierover gepubliceerd wordt).

Het is mogelijk dat op die datum een aantal collega’s van het basiskader in NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) gaan.

Het wachtgeld dat een personeelslid ontvangt in non-activiteit (NAVAP) wordt berekend op de laatste activiteitswedde. (het personeelslid dat bij aanvang van de non-activiteit 37,5 jaren dienstanciënniteit heeft ontvangt een wachtgeld van 74% van de laatste activiteitswedde. Dat percentage daalt tot 70% bij 37 jaar dienstanciënniteit, 66% bij 36 jaar dienstanciënniteit en 62% bij 35 jaar dienstanciënniteit)

Het effect van de looncorrectie vanaf 1 juli 2019 zal dus enkel van toepassing zijn op de collega’s die vanaf 1 augustus 2019 in non-activiteit gaan. Het is daarom financieel voordeliger voor diegenen die gepland hebben om op 1 juli 2019 in non-activiteit te gaan, dit met één maand uit te stellen tot 1 augustus 2019.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle