14.05.2020

NAVAP en de financiële impact van het sectoraal akkoord (M4.1)

NAVAP en de financiële impact van het sectoraal akkoord (M4.1)

Vanaf 1 juli 2020 zal de M4.1 weddeschaal van het middenkader gecorrigeerd worden door de toevoeging van enkele weddetrappen (Koninklijk besluit van 20.06.2019).

Het is best mogelijk dat een aantal collega’s van het middenkader voor deze datum in NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) gaan.

Het wachtgeld dat een personeelslid ontvangt in non-activiteit (NAVAP) wordt berekend op de laatste activiteitswedde. (Het personeelslid dat bij aanvang van de non-activiteit 37,5 jaren dienstanciënniteit heeft ontvangt een wachtgeld van 74% van de laatste activiteitswedde. Dat percentage daalt tot 70% bij 37 jaar dienstanciënniteit, 66% bij 36 jaar dienstanciënniteit en 62% bij 35 jaar dienstanciënniteit)

Het effect van de looncorrectie vanaf 1 juli 2020 zal dus enkel van toepassing zijn op de collega’s die vanaf 1 augustus 2020 in non-activiteit gaan. Het is daarom financieel voordeliger voor sommige collega’s om hun vertrek in non-activiteit even uit te stellen.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle