NAVAP-regeling: De kern legt het uitdoofscenario op!

13.10.2022

Alhoewel de regering de invoering van het kwantitatief luik van het sectoraal akkoord gekoppeld heeft aan een opdracht voor de minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. een uitdoofscenario voor de NAVAP-regeling (t.e.m. 2030), lezen wij in de notificaties van de meerjarenbegroting 2023-2024 al een volledig uitgewerkt schema. Tot in het kleinste detail zelfs …

De kredieten voorzien voor het sectoraal akkoord van de geïntegreerde politie worden geblokkeerd in afwachting van validering door de ministerraad van een ontwerp van koninklijk besluit van de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de uitdoving van NAVAP, volgens het hiernavolgend schema (gespreid t.e.m. 2030):

 • de leeftijd van 58 jaar wordt vervangen door de leeftijd van:
  – 58 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;
  – 59 jaar vanaf 1 oktober 2025;
  – 59 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;
  – 60 jaar vanaf 1 januari 2030,
 • de leeftijd van 60 jaar wordt vervangen door de leeftijd van:
  – 60 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;
  – 61 jaar vanaf 1 oktober 2025;
  – 61 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;
  – 62 jaar vanaf 1 januari 2030,
 • de maximale duur van NAVAP, die momenteel 4 jaar bedraagt, wordt vervangen door een maximale duur van:
  – 3,5 jaar vanaf 1 oktober 2023;
  – 3 jaar vanaf 1 oktober 2025;
  – 2,5 jaar vanaf 1 oktober 2027;
  – 2 jaar vanaf 1 januari 2030,
 • het recht op een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering wordt afgeschaft voor personeelsleden van het operationeel kader en officieren die ten laatste op 31.12.2030 niet voldoen aan de voorwaarden voor het recht op een dergelijke non-activiteit voorafgaand aan de pensionering.

De vrijgekomen middelen van de afbouw van de NAVAP-regeling zullen gebruikt worden voor de financiering van het sectoraal akkoord. Hierdoor is het duidelijk dat de liberale ministers in deze regering er absoluut een erezaak van wilden maken om enkel de NAVAP-regeling van de politie te vernietigen, terwijl er in andere openbare sectoren niet geraakt wordt aan gunstigere pensioenleeftijden en systemen van

verlof voorafgaand aan de pensionering. Dit in tegenstelling met eerder gemaakte afspraken.

Wij beraden ons eerstdaags, samen met de andere vakorganisaties, om de eerste acties voor te bereiden!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..