19.01.2017

Newsletter 2017-97: Overdracht van verloven van 2016 en de toekenning van sommige verloven in 2017

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle