14.02.2017

Newsletter 2017-98: Politiepersoneel kan voortaan langer dan één jaar deeltijds werken bij langdurige medische ongeschiktheid

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle