12.02.2014

Newsletter “Hoog Overlegcomité 123”

art2


Zaventem, 12 februari 2014

Newsletter 2014-17 :Hoog Overlegcomité 123

Afwijking arbeidstijd – Ronde van Vlaanderen
Afwijking arbeidstijd – Outremeuse – festiviteiten van 15 augustus 2014
Erkenningsdossier – arbeidsongevallen – deel “geweld politie”
Einde van de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten
Interne richtlijnen DTSC
Bereikbaar en terugroepbaar – personeel CIC – sneeuwplan
Brieven FOD WASO
Jaarverslag arbeidsongevallen 2011-2012
Schoonmaakpersoneel – procedure werving, selectie en indiensttreding

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle