20.03.2014

Newsletter “Hoog Overlegcomité 124”

art2


Zaventem, 20 maart 2014

Newsletter 2014-25:Hoog Overlegcomité 124

Aanvraag erkenning departement medisch toezicht
CG/WB – aanwijzing preventieadviseurs – voorafgaand akkoord – artikel 20§1 KB 27 maart 1998 betreffende de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk
Onthaalbrochure
Diversiteitsbeleid: vragenlijst “tewerkstelling en handicap”
Schietstand Ieper
Varia
De berekening van de uren door SSGPI in geval van staking

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle