14.02.2014

Newsletter “Vierdagenweek – Halftijds werken”

art1


Zaventem, 15 februari 2014

Newsletter 2014-20 :Publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad van 14/02/2014

De vierdagenweek met premie

Vierdagenweek vanaf 55 of 50

De vierdagenweek zonder premie

Halftijds werken vanaf 55 of 50

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle