Niet representatieve vakorganisatie aan tafel van het onderhandelingscomité – Representatieve vakorganisaties verlaten onderhandelingstafel

milquet
Zaventem, 18 juli 2013
Gisteren was er opnieuw een vergadering van het Onderhandelingscomité, in het kader van de sectorale onderhandelingen, gepland.

Echter … een niet representatieve vakorganisatie had een stakingsaanzegging ingediend voor de Federale Politie, dat men grosso modo kan samenvatten als volgt : Het afkraken van het optimalisatieplan Bruggeman-De Bolle (de woorden “eenvoudigweg rampzalig” worden zelfs gebruikt) , en het “bejubelen” van het optimalisatieplan van de Minister …

Alle representatieve vakorganisaties lieten weten niet akkoord te kunnen gaan met het feit dat deze niet representatieve organisatie de onderhandelingstafel zou vervoegen om de stakingsaanzegging toe te lichten, gezien ze conform art. 6 van de syndicale wet geen deel uitmaken van het onderhandelingscomité (noch overlegcomité).

De overheid besliste toch dat deze niet representatieve vakorganisatie hun stakingsaanzegging kon toelichten in het onderhandelingscomité.

Daarop hebben wij beslist om de onderhandelingstafel te verlaten.  De sectorale onderhandelingen zullen op een later tijdstip worden verdergezet.

In naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Vincent Houssin          Gert COCKX          Jan ADAM          Eric PICQUEUR
VSOA Politie                  NSPV               ACV-OD                  ACOD

 

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..