Nieuwe suggesties vanuit de politiek om nieuwe besparingen door te voeren op de rug van de politiediensten : WAANZIN !

art1

Zaventem, 08 maart 2013

Nieuwe suggesties vanuit de politiek om nieuwe besparingen door te voeren op de rug van de politiediensten : WAANZIN ! 

In het kader van de nieuwe budgettaire besparingen, suggereren sommige politici om vooral bij Politie en Justitie nieuwe inspanningen te zoeken. VSOA – Politie is de mening toegedaan dat dit een waanzinnig voorstel is daar men op die manier (definitief) de dienstverlening aan de bevolking zal hypothekeren.
Dit is de evolutie van het budget van de Federale Politie :

 

2008

2012

Evolutie

2013

Evolutie

Personeel

820

930

13

841

-10

Functionering

164

172

5

170

-1

Investering

63

34

-46

31

-9

Funct & Invest

227

207

-9

202

-2

Dotatie

670

736

10

717

-3

Totaal

1.944

2.079

7

1.961

-6

Als we deze tabel analyseren, komt het VSOA-Politie tot volgende vaststelling :

• Globaal gezien, wanneer men de begroting tot 2012 bekijkt is deze positief : + 7%.
• De investeringen werden fors afgeremd, dewelke de toekomstige werking van de diensten in gevaar brengt.
• Dat de positieve balans van vier jaar ver, volledig worden tenietgedaan in slechts één jaar !

Bovendien dient aan deze bevindingen nog worden toegevoegd dat men in 2011 een hold-up heeft gepleegd op de pensioenkas van de Geïntegreerde Politie, ten behoeve van de pensioenkas, van de lokale en regionale overheden, dat al een groot gat vertoonde.  Dit maakte dat een verhoging van de pensioenbijdrage werd ingevoerd van zo’n 25 tot 30 % voor de leden van de Federale Politie en 25 tot zelfs 45 % voor de leden van lokale Politie.

Daarom is het VSOA – Politie de mening toegedaan dat de voorstellen om de Politie nogmaals een budgettaire inspanning te laten leveren ten behoeve van de begrotingstekorten, kan gecatalogeerd worden als “ketterij” :
De dienstverlening naar de bevolking toe is reeds in gevaar !

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..