Non-activiteit voorgaand aan de pensionering (NAVAP) blijft bestaan!

Twee leden die gesteund werden door hun niet representatieve vakorganisatie Sypol (*) hadden opnieuw een verzoek tot vernietiging van het “Koninklijk besluit van 9 november 2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie” ingediend bij de Raad van State.
De Raad van State heeft op 28 november 2017 het verzoek verworpen.
Dit geeft de zekerheid aan het betrokken personeel dat de regeling NAVAP blijft bestaan tot en met 31 december 2019 en nadien jaarlijks verlengd kan worden. Dit zolang er geen algemene pensioenregeling (zwaar beroep) bestaat in het openbaar ambt die alle speciale regimes harmoniseert waaronder deze van de politie, defensie (nog te onderhandelen), cipiers, brandweer, …

(*) de tekst in cursief/vet werd aangepast op expliciete vraag van Sypol.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..