OCP 101 : 16 april 2003

1) Stakingsaanzegging SYPOL
2) Perequatie van de pensioenen – politiepersoneel
3) Gerechtelijke opleiding voor het basiskader van de personeelsleden van de lokale recherche en van de GDA’s
4) Nota DGM/DMG/BO-4508 dd 26/03/03 betreffende het gebruik van dienstvoertuigen voor de verplaatsingen van de vaste plaats van tewerkstelling-woonplaats – belastbare voordelen van allerlei aard
5) Nota DGA/DAG-1911 dd 01/04/03 en nota DGA/DAC/VPC-1211A dd 02/04/03 betreffende de procedure voor interne verschuivingen
6) OKB tot oprichting van een structuur kustwacht


Dhr Duchatelet opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging SYPOL
De vakbonden blijven op hun standpunt dat ze verleden keer al hadden ingenomen.

2. Perequatie van de pensioenen – politiepersoneel
Het probleem stelt zich voor de mensen die op pensioen zijn gegaan voor 01/04/01. Zolang er nog actieve zijn in het oude statuut kam men geen denkbeeldige weddeschalen opmaken voor de perequatie.
Men onderzoekt welke weddeschaal uit een analoge dienst het dichtst aansluit bij de laatste weddeschaal voor de pensionering.
De oplossing is het opstarten van loonsonderhandelingen van het oude statuut om zo tot perequatie te kunnen overgaan. Degene die nog actief zijn in het oude statuut (111) zouden echter geblokkeerd blijven. Dit is technisch niet mogelijk daar de actieven geblokkeerd zitten in hun oude statuut..
De overheid wil wel onderhandelingen opstarten voor het deblokkeren van het oude statuut.
Een andere oplossing zou zijn de mensen te proberen te overtuigen naar het nieuwe statuut te gaan.

3. Gerechtelijke opleiding voor het basiskader van de personeelsleden van de lokale recherche en van de GDA’s
De overheid heeft een tekst klaar die ze zo snel mogelijk wil toepassen. Ze wil hierover een debat met de vakbonden en indien mogelijk een akkoord. Degene die voor 01/01/03 in plaats gesteld zijn, dienen deze vorming niet verplicht te volgen (beslissing van de korpschef), de andere wel. Wij vinden dat iemand die reeds een brevet heeft, vrijgesteld dient te worden. Indien men dit aan de korpschef gaat overlaten, is dit niet objectief.
De upgrade bedraagt 180 uren. De andere (bij mobiliteit na 01/01/03) dienen de 380 uren te volgen. Indien de korpschef beslist dat betrokkene niet naar de cursus dient te gaan en betrokkene mobiliteit wil maken naar een andere recherche, dient hij de volledige vorming te volgen. Voor ons kan dit niet. We vragen om degene die reeds een brevet hebben, vrij te stellen en degene die niets hebben de volledige cursus te laten volgen. Dit zou coherent zijn.
Het VSOA stelt voor om drie categorieën te maken:
-Degene die niets hebben en de cursus dienen te volgen in het kader van de mobiliteit.
-Degenen die niets hebben, maar waar de korpschef het nodig acht dat ze gaan. Ze zijn hiermee automatisch in orde voor de mobiliteit.
-Degenen die reeds een brevet hebben en waarvan de korpschef kan zeggen dat ze eventueel de cursus dienen te volgen. Het brevet dat ze reeds hebben volstaat wel al inzake mobiliteit.
Indien een korpschef vaststelt dat degene met een brevet een opfrissing nodig heef, kan hij gebruik maken van de niet baremische voortgezette opleiding.
De overheid komt met een voorstel in deze zin. Dit zal uitgeschreven worden en volgende keer kunnen we dan stelling innemen.

4. Nota DGM/DMG/BO-4508 dd 26/03/03 betreffende het gebruik van dienstvoertuigen voor de verplaatsingen van de vaste plaats van tewerkstelling-woonplaats-belastbare voordelen van allerlei aard
Het NSPV geeft een overzicht van de problemen. Op het gebied van de fiscaliteit zijn er enkele problemen.
Mensen die een dienstvoertuig gebruiken (bv hondengeleiders), hebben fiscale nadelen. Verschillende gebruikers wisten dit niet.
De overheid wil voor de mensen die rijden met operationele specifieke dienstvoertuigen (labo, hondengeleider) een oplossing zoeken.
Wij vinden dat wanneer dat iemand een auto nodig heeft voor zijn dienst dit niet als een voordeel beschouwd dient te worden, maar wel als hij het voor privé doeleinden gaat gebruiken.
Wanneer iemand gebruik maakt van een dienstvoertuig met chauffeur kan dit dan beschouwd worden als een voordeel? In de nota staat dit niet in. Wij denken van wel.
De fiscaliteit geldt zowel federaal als lokaal.

5. Nota DGA/DAG-1911 dd 01/04/03 en nota DGA/DAC/VPC-1211A dd 02/04/03 betreffende de procedure voor interne verschuivingen
Er werd verleden vergadering gezegd dat de interne mobiliteit voor alle kaders was. Nu blijkt dit niet te gelden voor het officierenkader. Dit is in strijd met de GPI 15.
Ook het feit van de permutaties is niet terug te vinden. Hiervoor zou men niet mogen werken met vacante bedieningen, maar iedereen de mogelijkheid geven om zijn keuze duidelijk te maken. Zo verkrijgt men een wervingsreserve.
De overheid heeft een probleem met permutaties daar volgens haar andere hun belangen geschaad worden. Inzake de interne mobiliteit voor officieren is het de Commissaris Generaal die hier op tegen is.
DGP stelt voor van de officieren wel interne mobiliteit behalve de commandofuncties.

6. OKB tot oprichting van een structuur kustwacht
Dit punt staat op het Comité B op 23 april. Kunnen wij dit tot dan uitstellen. De overheid gaat akkoord.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..