OCP 104 : 11 juni 2003

1) Stakingsaanzegging VSOA zone Oostende
2) Interpretatie van artikel 93 § 2 van de wet van 26/04/02 houdende de essentiele elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Exoduswet)
3) Basisuitrusting geïntegreerde politie
4) Verminderde prestaties bij ziekte tengevolge van zwangerschap
5) Gevolg voorbehouden voor de procedure tot promotie voor overgeplaatste militairen en vaststelling van een terugwerkend effect ingevolge het KB van 18/02/03
6) Uitvoering van vorige akkoorden betreffende de baremische herwaardering van de overgeplaatste militairen
7) Toepassing overgangsbepaling met betrekking tot functietoelage voor motorrijders


Dhr Duchatelet opent de vergadering.
Er is een stakingsaanzegging voor Lessines onderweg. De overheid vraagt of ze deze op 25 juni mag behandelen. De aanzegging is al van 28 mei en we vinden dat de overheid genoeg tijd heeft gehad om dit op de dagorde te zetten. Zal onderhandeld worden op 16 juni om 09.00 Hr.
Belastingfiches
CDVU heeft een maand vertraging. Ze zullen eind juni klaar zijn. De belastingaangifte dient pas eind juli binnen te zijn.

1. Stakingsaanzegging zone Oostende
De aanzegging gaat over het niet toekennen van de maaltijdvergoedingen aan zekere diensten uitgevoerd door het kader der hulpagenten. De discussie draait rond de interpretatie van piekploeg, interventieploeg. VSOA geeft uitleg. Al de syndicaten volgen het VSOA.
In de toekomst is het probleem geregeld. Het gaat om de periode vanaf 01/04/01 tot nu. Voor de vakbonden staat het vast dat dit een piekploeg is. Wij vragen aan de federale overheid om hierin een duidelijk standpunt in te nemen. De federale overheid zegt dat iemand vrij over een half uur moeten kunnen beschikken. Indien dit het geval is in Oostende, daar kan de overheid zich niet over uitspreken.
De lokale overheid zal voor het einde van de week uitsluitsel geven
We vragen dat de door de minister gemandateerde overheid een antwoord geeft , rekening houdende met alles wat hier gezegd is, over het feit dat het hier gaat over een piekploeg of niet en we willen dit in het protocol opgenomen zien en over te maken aan de lokale overheid Oostende. Ook wensen we ten laatste 13 juni het standpunt van de lokale overheid te kennen. We schorten onze aanzegging op tot 14 juni 2003.

2. Interpretatie van artikel 93 § 2 van de wet van 26/04/02 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Exoduswet).
Dit punt is idem aan het punt 4.
Wordt verwezen naar comité A daar het geldt voor het geheel van het openbaar ambt. (idem als punt 4).

3. Basisuitrusting geïntegreerde politie
De syndicaten krijgen een voorstelling van de nieuwe kledij.
Er zijn drie grote knelpunten:
*Verschil in kleuren tussen lokaal en federaal voor essentiële uitrustingsstukken (kepie, pet, naamplaatje en graden)
*Verschil in uniform met de hulpkader en de andere
*Opschrift POLITIE op de rug van de blouson en de parka.
Voor de eerste twee punten blijven stelt de overheid voor om de verschillen zo miniem mogelijk te houden in de hoofddeksels, de graden en het naamplaatje.
Voor het derde punt kan de overheid geen toegevingen doen.
De ceremoniekledij voor het basiskader en het middenkader zal afgeschaft worden daar het simpelweg gaat over het aandoen van een koord over de blouson en het dragen van een wit hemd. We wensen dat er een onderscheid is tussen werkkledij en ceremoniekledij. De overheid stelt voor om de aankoop van de vareuze niet verplicht te maken voor deze twee kaders, maar indien de directe overheid wil dat het personeelslid beschikt over een vareuze, dient de overheid zelf voor de kosten op te draaien.

4. Verminderde prestaties bij ziekte tengevolge van zwangerschap
Wordt verwezen naar comité A daar het geldt voor het geheel van het openbaar ambt. (idem als punt 2).

5. Gevolg voorbehouden voor de procedure tot promotie voor de overgeplaatste militairen en vaststelling van een terugwerkend effect ingevolge het KB van 18/02/03.
De overheid heeft als datum voor het terugwerkende effect de datum van 01/01/02 in gedachten. Ze zullen dit aan de nieuwe minister voorstellen.
De overheid zal een infonews verspreiden zodat de mensen weten dat het gaat gebeuren.
Dit punt zal later terugkomen op het OCP.

6. Uitvoering van vorige akkoorden betreffende de baremische herwaardering van de overgeplaatste militairen
Er is een ontwerp KB naar de Minister gegaan. Het is nu wachten op de nieuwe minister.

7. Toepassing van de overgangsbepaling met betrekking tot de functietoelage voor motorrijders.
Sommige motorrijders die deze functie in de zone uitoefenen en voor 01/04/01 reeds motorrijders waren hebben recht op de kleine toelage en krijgen deze niet. Deze mensen hebben wel recht op de overgangsmaatregel (½ premie).
Er is voor de ganse motorproblematiek een voorstel uitgewerkt dat voorgelegd dient te worden aan de nieuwe minister. Dit zal veel verduidelijken.
Uit de werkgroep PVE is gebleken dat de premie PVE niet gegeven mocht worden aan de leden van de lokale politie. Daarom is de halve premie er gekomen in afwachting op de vorming tot op niveau stelling. De diensten dienen dan wel specifiek verkeer georganiseerd te worden. Het is niet voldoende om occasioneel met een motor te rijden.

8. Allerlei
Op 21 juli is er een stand voorzien van de politie op de grote Zavel. Daar het personeel vermoedelijk meer dan 10 uur duurt vraagt de overheid een afwijking van de arbeidstijdregeling voor deze personeelsleden voor die dag. De vakbonden gaan akkoord.
Wanneer informaticapremie: dossier bevindt zich bij de Minister van openbaar ambt. De volgende Minister zal dit behandelen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..