OCP 109 : 01 oktober 2003

1) Problematiek begeleidingsmaatregelen betreffende de operationalisering van de federale politie en de rekrutering van Calog-personeelsleden – Vervanging van operationeel personeel door Calog-personeel
2) Problematiek van de hervorming van de mobiliteitsprocedure
3) Problematiek uitvoering van arrest 1022003 van 22/07/03 van het Arbitragehof


Dhr Duchatelet opent de vergadering. De vergadering wordt voorgezeten door Dhr Vantiggelt afgevaardigde van de Minister van Binnenlandse Zaken.

1. Problematiek begeleidingsmaatregelen betreffende de operationalisering van de federale politie en de rekrutering van Calog-personeelsleden – Vervanging van operationeel personeel door Calog-personeel
Voor ons is dit dringend daar we de ongerustheid bij de mensen kunnen wegnemen. We weten dat er afgesproken is op dit op het niveau van de Eerste Minister te bespreken. We wensen dan wel dat dit zeer snel zou gaan en dat de situatie op dit moment bevroren wordt.
De discussie moet worden opengetrokken tot het geheel van de geïntegreerde politie en niet alleen Federaal.
We wensen nog de aandacht te trekken op sommige personeelsleden die niet vrijwillig in het Calog zitten (o.a., arbeidsongevallen,enz). We vragen de overheid om deze categorieën hun operationeel statuut te laten behouden.

2. Problematiek van de hervorming van de mobiliteitsprocedure.
De overheid zal hierover een voorstel uitwerken die de administratieve logheid zou moeten verminderen.
De mobiliteit draait vandaag de dag alleen maar over het feit te beschikken over de juiste kaart. Dit kan niet de bedoeling zijn.
Wij vragen de depolitisering van het systeem.

3. Problematiek van de uitvoering van arrest 1022003 van 22/07/03 van het Arbitragehof
De bedoeling van vandaag is dat er vooral geluisterd gaat worden naar de opmerkingen van de vakbonden. De overheid gaat vandaag zeker geen stelling innemen. We gaan over tot het juridisch bekijken van dit arrest. Dhr Demesmaeker geef een overzicht. Het Arrest zal medio september gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Er zijn elf punten waar het Arbitragehof over valt. Het overzicht zal in bijlage bij het PV gevoegd worden.
Het komt er op neer dat niemand zijn verworvenenheden moet inleveren (aanstellingen, premies).
De vakbonden geven hun commentaar op deze analyse. Het VSOA vraagt indien deze interpretatie het standpunt is van de overheid. De overheid bevestigt dat dit de interpretatie van de Minister van Binnenlandse Zaken is. Volgende week krijgen wij hier definitief uitsluitsel over. Wij verwachten van de overheid een voorstel. Wij hopen alleen maar dat de onevenwichten die bestaan tussen zekere personeelscategoriën niet groter gaan worden en een interne politieoorlog met zich meebrengen.
De vakbonden nemen stelling in dat we geen protocollen meer tekenen zolang de gemaakte akkoorden niet worden uitgevoerd (premie DAR, SPN, SPC, vaderschapsverlof, enz.).
De bepalingen die aangepast moeten worden in de Mammoet naar aanleiding van dit Arrest zijn niet onderworpen aan een zekere termijn. De termijnen van goed bestuur zijn van toepassing.
We verzetten ons ook met klem tegen de pseudo vertegenwoordigers van bepaalde categorieën die in hun pamfletten nog altijd de boel willen opjagen. Indien dit niet stopt spelen wij niet meer mee. We hebben jaren onderhandeld om een evenwicht te kunnen krijgen. Het is deze taal die dit evenwicht serieus in gevaar brengt.

4. Allerlei
De maatregelen voor de exedentaire zones lopen bijna af. De mensen die teveel zijn zouden ten laste vallen van het federale budget en zouden in hun zone kunnen blijven. Dit was afgesproken. We wensen hierover zo snel mogelijk klaarheid te krijgen en we vragen de gemaakte engagementen na te leven.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..