OCP 116 : 02 december 2003

1) Voorstellen van de vakbonden tot aanpassing van het statuut : inventarisering en toelichting door de vakbonden


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering.

1. Voorstellen van de vakbonden tot aanpassing van het statuut : inventarisering en toelichting door de vakbonden
De vakbonden dienen een overzicht te geven van de punten die zij veranderd wensen te zien aan het statuut. Het ACOD en het CCOD doen dit in gemeenschappelijk front.
Wij (VSOA) hebben vorige week een niet limitatieve lijst overhandigd aan de overheid. Verschillende punten zijn reeds dezelfde als de andere vakbonden. Wat voor ons zeker belangrijk is zijn: de functionele opleidingen, de gezondheidsbonificatie, de maaltijdcheques, ook het ganse proces van operationele die op en Calog stoel zitten terug op straat te sturen, stelsel van de aangenomen geneesheer, herwaardering van de functie van wijkagent, overdrachtregeling van de geweigerde verloven, rechtsbijstand, mensen die in burger werken moeten in staat kunnen zijn om met hun punten zekere burgerkledij aan te schaffen, probleem gerechtelijke zuil voor mensen die hier pas toekomen, tuchtregeling, arbeidsongevallenregeling, syndicaal statuut – relaties met de lokale overheden, perequatie van de pensioenen, valorisering van de brevetten zonder een onevenwicht te creëren voor de personeelsleden die nooit een brevet hebben kunnen halen. In de rubriek varia hebben we nog enkele kleinere punten opgenomen. Verder verwijzen wij nog naar ons memorandum waar reeds verschillende punten instaan (centraal personeelsbeheer, centraal betalingssysteem,…).
Inzake het fameuze arrest hebben de technische werkgroepen hun werk af, maar politiek dient dit nog geconsolideerd te worden. Zodra dit is gebeurd, komt dit op de dagorde. Er is een verslag met verschillende mogelijke pistes, maar de overheid heeft nog geen definitief standpunt ingenomen.
Het NSPV kan zich aansluiten bij de andere vakbonden en heeft niet veel meer toe te voegen.
Wij vragen nu ook om zo snel mogelijk te beschikken over de lijst van de overheid. De overheid zal eerst de voorstellen van de vakbonden analyseren en toetsen op de haalbaarheid. Ze zullen zo snel mogelijk de reactie van de minister op onze voorstellen en hun eigen voorstellen voorleggen. Dit kan enkele weken duren.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..