OCP 126 : 26 mei 2004

1) Stakingsaanzegging VSOA voor de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst
2) Stakingsaanzegging VSOA voor het personeel van het operationeel kader behorende, ingezet of werkzaam in de West-Vlaamse politieschool


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging VSOA voor de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst
De zonechef is aanwezig en heeft mandaat gekregen van de lokale politieke overheid.
De zone wil eenmanspatrouilles inrichten zonder dat ervoor overeenstemming met de vakbonden op het desbetreffende BOC bereikt werd. Ook het NSPV heeft voor dit punt een aanzegging ingediend.
Het gaat om het organiseren van eenmansdiensten voor de interventiediensten. Blijkbaar komt de vraag niet van de korpschef en ook niet van het personeel. We vragen ons af van wie dan wel? Wij vermoeden dat dit uitgaat van de politieke overheid.
We zijn principieel tegen eenmansdiensten.
Blijkbaar gaat het om een probleem van capaciteit. De personeelsleden hebben in het BOC zelf een oplossing naar voren gebracht die deze problemen oplost (ochtendploeg: 1 ploeg van twee man en de late ploeg: 2 ploegen van 2 man).
Voor de zone is dit geen oplossing daar het voor hen geen probleem van capaciteit maar van efficiëntie is.
De zone verklaart dat wanneer er eenmansdiensten georganiseerd worden er voldoende ploegen op het terrein zijn om versterking te leveren.
Het gaat om kleine interventies die gemakkelijk alleen gedaan kunnen worden. Het is het personeelslid zelf die oordeelt of de interventie alleen gedaan kan worden.
We hadden graag geweten wat een klein, niet gevaarlijke tussenkomst is. Voor ons bestaan die niet. Een interventie is voor ons altijd onverwacht en houdt altijd een reëel gevaar.
We zijn akkoord met de korpschef dat de voorbeelden die hij opnoemt perfect door één man gedaan kunnen worden, maar niet door de dienst interventie. Dit is werk voor de wijkagenten.
De zonechef maakt gewag van zijn mandaat dat hij geen andere beslissingen kan nemen. Hij zit hier gewoon als doorgeefluik. Hier kunnen wij niet mee akkoord gaan. Hadden we op voorhand geweten dat dit zijn mandaat was, waren we nog niet begonnen met onderhandelen.
De Voorzitter van het OCP vraagt dat hetgeen hier besproken is terug naar het BOC zou gaan om de nieuwe elementen te bespreken.
De zone zal het systeem voorlopig opschorten zodat de procedure van overleg en van preventie en veiligheid op het werk gevolgd kunnen worden. Het volgende BOC is dan voorzien op 02 juni. Wij schorsen onze aanzegging op en willen een correcte toepassing van de procedure.

2. Stakingsaanzegging VSOA voor het personeel van het operationeel kader behorende, ingezet of werkzaam in de West-Vlaamse politieschool
Deze aanzegging handelt over verschillende punten: leerlingen die in het kader van de dienst hun eigen voertuig dienen te gebruiken, leerlingen die op eigen kosten uitrustingsstukken dienen aan te schaffen voor de verplichte deelname aan de mars van de IJzer. Er bestaat geen syndicale overlegstructuur en het ontbreekt er aan een vertrouwenspersoon. Ook wijkt het leerprogramma af ten opzichte van andere politiescholen. De twee laatste problemen kunnen we eigenlijk doortrekken naar alle andere scholen.
Vele van deze problemen dienen nationaal aangepakt te worden zodat we eindelijk eens uniforme regelingen hebben.
Volgens de directeur van de politieschool is er geen budget voor bijkomende dienstvoertuigen. Het is besproken met de leerlingen dat ze de verplaatsingskosten kunnen terugkrijgen. Dit is maar normaal, maar voor ons gaat de discussie over de verantwoordelijkheden inzake ongevallen en schade.
De Federale overheid is zich bewust van de problemen en is een studie aan het maken inzake de politiescholen.
De federale overheid zal een bus ter beschikking stellen van zodra de politieschool iemand tot buschauffeur gevormd heeft.
De directie van de school ziet af van deelname aan de mars op de IJzer zodat er niets aangekocht dient te worden. Punt voor ons opgelost.
Er is een vertrouwenspersoon maar nog niet officieel voorgesteld aan het provinciale BOC. Dit dient nog te gebeuren. We vragen ook dat de leerlingen hierover op de hoogte gesteld zouden worden. Ook vragen wij uithangborden voor de syndicale berichten te kunnen ophangen.
Inzake de leerstof en de examen zegt de directeur van de school dat deze volledig het voorgeschreven leerplan volgt. Wij ontkennen dit niet , maar daar er andere scholen zijn die minder streng zijn, komen deze leerlingen met andere, betere resultaten uit dan de leerlingen van West-Vlaanderen. We vragen de Federale overheid om hier een oplossing te zoeken. We vragen dat de eindtermen overal dezelfde zouden zijn.
We trekken onze aanzegging in.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..