OCP 143 : 26 januari 2005

1) Ontwerp van deontologische code


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
Tengevolge van onze stakingsaanzeggingen wil de overheid eerst spreken over de praktische organisatie van het OCP waar dit behandeld zal worden. In principe is het de gewoonte om de verantwoordelijken van de betrokken zone uit te nodigen. Hier is het voor de overheid niet mogelijk om dit te doen. Het is volgens de overheid de zorg van iedereen dat de reguls 2001 in orde zouden komen. De overheid stelt dan ook voor, in het kader van onze stakingsaanzegging, volgende week een OCP te houden en nu al beginnen met de betrokken zones te vragen waar de problemen zitten. Er zou een vertegenwoordiger van de betrokken diensten (GPI, CDVU,..) uitgenodigd worden samen met een lokale vertegenwoordiging. De overheid denkt hier aan een afvaardiging van de adviesraad van Burgemeesters.
Ook heeft er op het SAT deze namiddag een vergadering plaats tussen de overheid, GPI, CDVU, vertegenwoordigers van de drie gewesten inzake de reguls. Hier kunnen, volgens de overheid, reeds sommige problemen opgelost worden. Eén syndicaal vertegenwoordiger per organisatie mag aanwezig zijn. Aanvang om 14.00 Hr. Alain zal hier naar toe gaan.
Wij eisen dat de personen die woensdag hier zijn voldoende gemandateerd zijn om de zones te verdedigen. We willen duidelijk de mandaten op tafel zien. De GPI 3 bis is hier duidelijk. Indien dit niet is, gaan we genoodzaakt zijn deze te dagvaarden. Ook gaan we nooit akkoord gaan om de besprekingen terug naar de BOC’s te sturen.
De overheid gaat onderzoeken hoe ze dit dienen te organiseren.
Wij mankeren ook nog een hoofdstuk over erkenningen en beloningen.

1. Ontwerp van deonthologische code
De overheid gaat dit punt vandaag inleiden en wil eerst een algemene bespreking van het document.
We laten weten dat we in dit dossier tijd nodig hebben om dit te analyseren. We zijn nog altijd het ontwerp aan het onderzoeken maar willen toch een eerste reactie geven.
We vragen al dat een deonthologische code boven alle RIO’s staat die in vele zones opgemaakt zijn en voor ons zelfs deze vervangt.
Ook vragen wij ons af of een politiefunctionaris nog rechten heeft zowel privé als op werkgebied.
Het vakje dat lokaal ingevuld mag worden, dient voor de vakbonden samen met de vakbonden ingevuld worden en dient zo klein mogelijk gehouden worden.
Wij mankeren ook nog een hoofdstuk over erkenningen en beloningen.
De echte besprekingen beginnen achter drie weken.

2. Allerlei
Van het moment dat de Vesalius definitief is en ingediend is in de kamer, zal de overheid een toelichting geven. Dit wetsontwerp is niet onderhandelbaar.
De stakingsaanzegging voor de federale politie werd slechts opgeschort en niet ingetrokken. De oefening die gemaakt werd voor de WPR dient voor alle diensten van de federale politie te gebeuren. De overheid stelt voor om met de verschillende Directeurs-generaal een vergadering te beleggen om deze problemen te bespreken.
We hadden vorige week de inschrijving gevraagd van een punt op de dagorde van de Franstalige collega’s werkzaam bij VDNL. Deze mensen willen daar weg. Het zijn eentalige Franstalige die geen keuze hadden en dienden te blijven. Alles dient in het Nederlands te gebeuren waar zij deze taal niet machtig zijn. De overheid heeft een maand de tijd gevraagd om een oplossing voor dit probleem te zoeken.
De mensen die op pensioen gaan, kunnen blijkbaar hun puntenaantal niet opdoen daar er niets voorradig is. DGP gaat dit oplossen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..