OCP 146 : 24 februari 2005

1) Stakingsaanzegging ACOD – Zone Malmédy


Deze stakingsaanzegging is het vervolg van voorgaande aanzeggingen ingediend de laatste twee jaar en die nog geen resultaat opleverden tot op heden. Wij betreuren de afwezigheid van de korpschef. (alle syndicaten zijn eensgezind hierover)
De engagementen inzake rekrutering zijn niet uitgevoerd en dat punt rechtvaardigt deze stakingsaanzegging. Het VSOA trekt de goede wil van de overheid om sociaal vooruitgang te boeken in twijfel, en laat het Comité P duidelijkheid scheppen in dit dossier.
De Burgemeester die de zone vertegenwoordigt geeft uitleg over de gerealiseerde vooruitgang. Bevestiging van de aanwervingstop voor 2005. Minimaal effectief 61 : huidig effectief 67. Er wordt meer beroep gedaan op de politie, de werklast verhoogt en het personeel vermindert. De natuurlijke afvloeiingen worden niet opgevuld. Een overeenkomst om het effectief te verhogen tot 75 was overeengekomen (2003). Er ontstaat een debat tussen de aanwezige syndicaten en de Burgemeester. De syndicaten vragen een onderbreking om te overleggen.
De stakingsaanzegging blijft behouden en de syndicale organisaties zeggen dat de zone het gewicht van onze acties zal voelen.
De voorzitter van het OCP neemt akte van onze verklaringen.
De Burgemeester verlaat de zaal.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..