OCP 168 : 26 oktober 2005

1) Stakingsaanzegging – CCOD – de overheidsnota betreffende het “solidariteitspact tussen de generaties” en de problematiek van de werkgroep Calog
2) OMB Profiel korpschefs
3) Stakingsaanzegging – VSOA – ZP 5316 Antoing/Brunehaut/Tournai
4) Stakingsaanzegging – VSOA – ZP 5321 Bernissart/Peruwelz
5) Stakingsaanzegging – VSOA – ZP 5323 Ellezelles / Flobecq / Lessines
6) Stakingsaanzegging – VSOA – ZP 5337 les Bons Villers / Pont-à-Celles
7) Stakingsaanzegging – VSOA – ZP 5326 Brugelette / Chièvres / Jurbise / Lens
8) Stakingsaanzegging – VSOA – ZP 5334 Beaumont / Chimay / Froidchappelle / Sivry-Rance
9) Stakingsaanzegging – VSOA – ZP 5336 Fontaine l’Evêque
10) Stakingsaanzegging – VSOA – ZP 5324 Quevy
11) Stakingsaanzegging – VSOA – ZP 5338 Montigny-Le-Tilleul / Thuin.
12) Herevaluatie statuut: administratieve vereenvoudiging/verduidelijkingen


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging CCOD inzake het generatieplan en inzake de problematiek van de werkgroep Calog
Deze aanzegging werd door het CCOD ingediend. Ook het ACOD heeft nu een gelijkaardige aanzegging ingediend. De twee aanzeggingen worden nu samen behandeld.
*aanzegging inzake het generatieplan
Werd ingediend om het politiepersoneel toe te laten solidair te zijn met de andere vakbondsleden tijdens de diverse acties tegen het generatieplan. Geldt wel nog niet voor de nationale staking van nu vrijdag daar de aanzegging slechts ingaat op 01 november.
*aanzegging werkgroep Calog
Het CCOD geef uitleg bij de redenen. De aanzegging heeft drie redenen:
-de financiële ruimte waarin gewerkt kan worden
-het niet aanwezig zijn van een vertegenwoordiger van het Openbaar Ambt terwijl dit beloofd was
-wat is de eigenlijke richting van de werkgroep. Komt dit dossier op het OCP?
De twee vakbonden zijn een beetje ontgoocheld over de huidige resultaten van de werkgroep en vrezen dat het dezelfde weg opgaat zoals deze van twee jaar geleden.
De overheid antwoordt dat ook de problematiek van de Calog opgenomen is in de revaluatie van het statuut en dat in dit kader gewerkt wordt met een gesloten enveloppe. Dit houdt niet in dat de vakbonden voorstellen mogen doen. Alles zal onderzocht worden.
Ook zal de werkgroep klaar zijn met de werkzaamheden en haar resultaten kunnen voorleggen op de datum die voorzien is in het OCP voor de revaluatie van het punt Calog. Er is echter reeds een achterstand in deze data zodat dit waarschijnlijk januari wordt.
De overheid hoopt dat er morgen een vertegenwoordiger van het Openbaar Ambt aanwezig zal zijn, doch deze persoon zal geen beslissingen kunnen nemen.
Inzake het eerste punt kunnen wij deze aanzegging volledig steunen.
Inzake het punt Calog vragen wij ook welke financiële marge er is. Wij veronderstellen dus ook dat dit een technische werkgroep is ter voorbereiding van het OCP van 14 en 21 december. De overheid beaamt dit.
We vragen meer duidelijkheid van de overheid in deze werkgroep. Nu krijgen we de indruk dat het Copernicus is dat de overheid ons wil opdringen.
Het CCOD wil een verankering bij de politie en niet bij het Openbaar Ambt (Copernicus).
De overheid wil nu geen antwoord geven op de drie vragen gesteld door het CCOD.
Wij willen een parallel tussen de operationelen en het CALOG.
De aanzegging blijft behouden. Wij sluiten ons hierbij aan.

2. OMB Profiel korpschef
In functie van de besprekingen verleden week inzake de reorganisatie van de Federale politie zijn hier ook de mandaten ten alle tijden verlengbaar en niet meer slechts één maal.
Wij hebben geen fundamentele problemen met deze tekst. Enkele aanpassingen worden gedaan op vraag van de vakbonden. Ook wordt de deonthologische code ingeschreven.
De vakbonden geven hun akkoord.

3. Stakingsaanzeggingen VSOA regul 2001 zones provincie Henegouwen
ZP 5316 Antoing/Brunehaut/Tournai
De korpschef is gemandateerd.
Het gaat om de gemeenten Antoing en Tournai. Antoing beschikt over het geld maar wil niet betalen. De reden is onduidelijk. Voor Tournai wacht men op het fichier om te kunnen uitbetalen.
We vragen het standpunt van SSGPI inzake de twee gemeenten. Voor Antoing is alles opgestuurd. Ze hebben al verschillende herinneringen opgestuurd zonder antwoord.
Voor Tournai zal SSGPI in de helft van volgende week de bepalingsfiche opsturen waarna Tournai zal uitbetalen.
We melden de overheid dat we acties gaan voorzien voor Antoing.
De aanzegging voor deze zone blijft behouden.
ZP 5321 Bernissart/Peruwelz
Bernissart heeft op 21 oktober uitbetaald.
Voor Peruwelz is er een schrijven van de burgemeester. Ze dienen nog en bestand ter controle te sturen aan SSGPI. Indien alles terug is zou de gemeente kunnen uitbetalen.
We behouden voor deze zone onze aanzegging.
ZP 5323 Ellezelles/Flobecq/Lessines
Voor de gemeente Flobecq is de betaling geregeld. Voor Lessines is de uitbetaling voorzien voor morgen. Ellezelles is ook al geregeld.
Wij trekken voor deze zone onze aanzegging in.
ZP 5337 Fleurus /Les Bons Villers/Pont-a-Celles
Er bestaat nog een probleem voor de gemeenten Les Bons Villers en Pont-a-celles.
De vertegenwoordigers van de zone zijn gemandateerd.
Voor Les-Bons-Villers wordt de betaling voorzien binnen de tien dagen.
Voor Pont-a-Celles zou de betaling voorzien zijn voor 16 november. De ontvanger zal alle berekeningen zelf doen.
SSGPI bevestigt deze standpunten.
We trekken voor deze zone onze aanzegging in.
ZP 5326 Brugelette/Chièvres/Jurbise/Lens
Het gaat over de gemeente Lens. De burgemeester wil de regul 2001 koppelen aan de operatie tot het terugbetalen van het geld dat de personeelsleden teveel hebben gekregen. De ontvanger heeft volgens hem geen voldoende mandaat om ui te betalen. De omzendbrief gaat niet ver genoeg.
Wij vragen nu concreet wanneer de gemeente Lens de regul 29001 gaat uitbetalen.
Hij wil wel voorschotten betalen.
Wij trekken onze aanzegging voor deze zone in.
In de marge van deze aanzegging laten we de federale overheid weten dat wij zeer dringend een oplossing eisen voor deze problematiek dat de ontvangers nog altijd geen wettelijke dekking hebben om uit te betalen. Indien dit niet binnen zeer korte tijd gebeurt, zijn we genoodzaakt een nationale stakingsaanzegging in te dienen.
ZP 5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Sivry-Rance
De zonechef is gemandateerd.
Beaumont: uitbetaling ten laatste 15 november
Chimay: uitbetaling ten laatste 15 november
Sivry-Rance: uitbetaling ten laatste rond 15 november
Froidchapelle: utbetaling december 2005
We trekken voor deze zone onze aanzegging in.
ZP 5336 Fontaine l’Evêque
De vertegenwoordigers van de zone engageren zich te betalen eind november.
Voor de personeelsleden die terug dienen te betalen, zal er een afbetalingsplan met hen afgesproken worden.
We trekken voor deze zone onze aanzegging in.
ZP 5324 Mons/Quevy
De ontvanger is aanwezig en verklaart dat hij nog geen voldoende mandaat heeft om uit te betalen. De omzendbrief is voor hem net voldoende. Hij wil wel voorschotten betalen.
Wij trekken onze aanzegging voor deze zone in.
ZP 5338 Montigny-le-Tilleul/Thuin
De lokale overheid is niet aanwezig maar heeft een brief gestuurd.
Montigny : SSGPI heeft een nieuw betaalbestand opgestuurd.
Thuin: SSGPI wacht nog op enkele gegevens om betaalbestand te kunnen opsturen.
Betaling vermoedelijk eind november.
We schorten onze aanzegging op tot eind november.

4. Herevaluatie statuut: administratieve vereenvoudiging/verduidelijking
Uitgesteld naar woensdag 09 november

5. Allerlei
Inzake onze aanzegging van Sint-Genesius-Rode hebben we nog een engagement gevraagd van de burgemeester dat deze toestanden in de toekomst niet meer voorkomen (de ontvanger die het geld weigert door te sturen). Dhr Koekelberg heeft schriftelijk contact gehad met de burgemeester en deze toestanden zouden niet meer voorkomen. Hij deelt dit schrijven uit. We gaan dit bekijken.
De oplijsting van de brevetten die eventueel vergeten zouden zijn in het kader van de valorisering zal volgend OCP geagendeerd worden. De overheid vraagt zo snel mogelijk te kunnen beschikken over de oplijsting van de vakbonden.
De einddatum voor de keuze van de wachttoelage voorzien in Vesalius loopt nog twee dagen. SSGPI heeft berekeningen gemaakt voor collega’s van de impact. Er wordt gevraagd deze termijn te verlengen. De overheid verlengt deze termijn met één maand.
Het systeem van de 3 bissen is volgens ons niet goed. Vele van onze collega’s hebben geen plaats en worden van het kastje naar de muur gestuurd.
De overheid is zich bewust van het probleem en stelt voor de collega’s die geen plaats vinden naar de Dar te laten komen en hen twee keuzes te geven. Ofwel willen ze nog naar een zone van het Brussels Gewest en worden ze in de DAR op een reservelijst gezet ofwel kiezen ze om niet meer naar een zone in Brussel te gaan en mogen ze gewoon meedoen met de volgende mobiliteit.
We vragen nu de definitieve TO van de federale politie. Deze was ons beloofd.
De overheid meldt dat de TO 2 voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie. Vanaf het ogenblik dat hij goedgekeurd wordt, wordt hij ons voorgelegd (binnen twee-drie weken).
De overheid vraagt indien er vrijdag intenties zijn om te staken waar er nog aanzeggingen lopen daar ze iedereen nodig hebben en anders dienen over te gaan op vorderingen. Wij voorzien geen acties vrijdag. De overheid belooft niet te vorderen.
De nieuwe nota inzake de bescherming van de afgevaardigde (Art 62) is uit. De laatste zin van deze nota geeft wel problemen. Wij vragen dat deze geschrapt zou worden.
De overheid vervangt deze zin door de zin: “de tijdelijke inzet in het raam van een punctuele opdracht valt niet onder het toepassingsgebied van artikel 62.
Ook wordt in de eerste alinea de woorden ‘definitief” geschrapt.
Reorganisatie federale politie
De overheid overhandigt haar engagementen die verleden week besproken werden in het kader van de reorganisatie van de federale politie. We bespreken deze tekst. De wijzigingen worden in de oorspronkelijke tekst ingeschreven.
ACCOD: akkoord
VSOA: principieel akkoord
ACMP: principieel akkoord
NSPV: niet akkoord
CCOD: niet akkoord
n.v.d.r. Op donderdag 27 oktober om 09.15 beslissen wij ons principieel akkoord in te trekken en te vervangen door een NIET akkoord. Redenen hiervoor zijn o.a. de vele onduidelijkheden die nog in de tekst staan en het ontbreken van een definitieve TO.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..