OCP 176 : 08 februari 2006

1) Calog: Vervolg onderhandelingscomité 175 van 25 januari 2006.


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Verderzetting OCP 175 met volgende punten:
*Terbeschikkingstelling van militairen aan de lokale politiezones.
Dit dossier wordt verbonden aan de bespreking van het calog. Deze twee dossiers vloeien in elkaar over.
De overheid wil een speciaal kader creëren waar deze mensen in komen zitten. Voor ons veranderd dit niets daar de overheid dan het ene kader gaan verminderen en het andere waar de gratis militairen zitten verhogen. Er zijn reeds operaties in deze zin bezig. We kunnen dit niet aanvaarden en dit heeft zeker invloed op onze positie inzake het punt Calog.
Ook de situatie van de Calog leden niveau Y en de Gesco’s zou men beter eerst regulariseren alvorens over te gaan tot aanwerving van de militairen.
We zijn niet tegen het principe dat er militairen komen maar wel dat de plaatsen van de leden van het Calog in gevaar komen.
We willen gebetonneerde garanties dat door de komst van de militairen geen enkel Calog personeelslid niet statutair zijn job gaat verliezen.

*Herevaluatie statuut :luik 7 Calog

*Herevaluatie statuut: luik 8 tucht

*Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 07/12/1998 (labo’s – blinden)
Het idee van dit ontwerp is meer wettelijke veiligheid te geven aan deze personen.
Voor ons blijft de vraag van de persoonlijke veiligheid. Hoe zit het met wapendracht? Dit zal niet toegelaten worden. Wat als het Caloglid in gevaarlijke situaties terecht gaat komen?
De taken van dit Calog lid beperkt zich duidelijk tot het opnemen en weergeven van sporen.
We dringen er nogmaals op aan indien dit personeelslid op het terrein gaat, het beschermd is.
We kunnen akkoord gaan met dit ontwerp.

2. Allerlei

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..